14.8 C
Warszawa
niedziela, 23 czerwca, 2024

Samuraj I

Samuraj IBank Millenium wystosował dla swoich klientów zupełnie nową ofertę Prestige, obejmującą m.in. 3 – letni bankowy papier wartościowy o nazwie Samuraj I. Trzeba powiedzieć, że jest to produkt strukturyzowany, który powiązany jest z wartością indeksu NIKKEI 225. Papier ten denominowany jest w polskich złotówkach, a bank daje pełną gwarancję zwrotu zainwestowanego przez klienta kapitału w okresie zapadalności.
Klient zarobi dokładnie tyle, ile wskaże na to poziom, na którym ustabilizuje się indeks NIKKEI 225. Indeks ten jest najważniejszym indeksem giełdy papierów wartościowych w Tokio i w sumie skupia 225 największych spółek, jakie notowane są na tamtejszej giełdzie. Jeśli indeks wzrośnie, inwestor zarobi, ale jeśli jego poziom będzie niższy, niż zakładany przez Bank Millenium, nie straci on zainwestowanego kapitału.
Ostateczny poziom partycypacji w zysku inwestor poznaje dzięki obserwacjom bieżącego poziomu indeksu w okresie osiemnastu miesięcy inwestycji. Jeśli w tym czasie indeks nie przekroczy ani nie zrówna się z poziomem wynoszącym 140% wartości pierwotnej, partycypacja inwestora wyniesie 60%. Millenium określa ten przypadek jako umiarkowany wzrost indeksu. Z kolei, jeśli przekroczy on wyznaczony uprzednio poziom, partycypacja wyniesie 30% i jest to przypadek mocnych wzrostów indeksu.
Bank Millenium wyznacza w następujący sposób kwotę wykupu papieru wartościowego Samuraj I. Jeśli przez pierwsze 1,5 roku trwania inwestycji indeks nie zbliży się do poziomu 140% wartości początkowej, ani nie przekroczy go, to wówczas w dacie zapadalności klient otrzyma 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz wynik z iloczynu 60% i maksymalnej wartości ilorazu wartości końcowej indeksu i wartości początkowej indeksu minus jeden.
W drugim wariancie, kiedy przez pierwsze 18 miesięcy trwania inwestycji indeks przekroczy choćby jeden raz poziom 140% wartości początkowej, to w dacie zapadalności zysk klienta obliczony zostanie jako 30% razy maksymalną wartość ilorazu wartości końcowej indeksu i wartości początkowej indeksu, minus jeden. Emitentem strukturyzowanego bankowego papieru wartościowego Samuraj I jest Bank Millenium, a okres subskrypcji trwał od 15 kwietnia 2011 roku do 22 kwietnia 2011 roku, dokładnie do godziny 16.
Z kolei, data rozliczenia zawartych w tym czasie transakcji przez klientów nastąpi 29 kwietnia bieżącego roku, o godzinie 11. Okres inwestycji planowany jest na 3 lata, co oznacza, że datą zapadalności jest 2 maja 2014 roku. Inwestycja przeprowadzana jest w złotówkach, a jej minimalna wartość wynosi 25 tys. zł.
M.M. – bankowynet.pl
źródło: Bank Millennium