14.8 C
Warszawa
niedziela, 23 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościRyzykowne kredyty walutowe

Ryzykowne kredyty walutowe

Ryzykowne kredyty walutoweKredyty walutowe od lat cieszą się niezmiennie ogromną popularnością wśród kredytobiorców. Dzieje się to z uwagi na niskie oprocentowanie tych kredytów, które jest na tyle atrakcyjne, że klienci decydują się na zaciągnięcie kredytu walutowego, pomimo oczywistego ryzyka zmiany kursów walut obcych. Raty kredytu walutowego dotychczas były niższe, niż w przypadku kredytów złotowych. Dziś wielu Polaków spłaca kredyt hipoteczny w walucie obcej.
Już w 2008 roku stanęli oni jednak przed koniecznością płacenia wyższych rat kredytowych, ponieważ gwałtowne osłabienie złotego wywołało wręcz dramatyczny wzrost kursów innych walut, a co za tym idzie – również spłacanych przez konsumentów rat kredytów hipotecznych. Po kilku miesiącach wszystko wróciło do normy, ale eksperci wskazują, że taka sytuacja nie potrwa długo. Już teraz widać, że na przykład kurs franka szwajcarskiego bije kolejne rekordy notowań, co automatycznie przekłada się na wzrost rat kredytów walutowych.
Okazuje się więc, że słuszne jest twierdzenie o nadmiernym ryzyku walutowym. Taką tezę wysunął w ostatnim czasie przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Stanisław Kluza. Powiedział on, że zaciąganie kredytów walutowych przez klientów detalicznych, którzy na dodatek nie posiadają dochodów wyrażonych w walutach obcych, wiąże się ze stanowczo zbyt wysokim ryzykiem, którego za nic nie powinno się podejmować.
Jego wypowiedź jest jednocześnie odpowiedzią na pytanie, czy w 2011 roku rząd może wprowadzić zakaz udzielania kredytów walutowych klientom indywidualnym. Komisja przygotowała już propozycję rekomendacji w tej kwestii, ale należy jednocześnie dodać, że wprowadzenie całkowitego zakazu udzielania kredytów walutowych wymagałoby wprowadzenia daleko idących zmian ustawowych. Jako urząd, KNF opowiada się za ograniczenie w udzielaniu kredytów walutowych. Niemniej jednak, jakiekolwiek decyzje w tym zakresie należą do członków KNF, a nie do pojedynczych osób.
Stanisław Kluza zapytany o termin wprowadzenia w życie proponowanych ograniczeń w udzielaniu kredytów walutowych wyjaśnił, że to również będzie uzależnione od Komisji. Wprowadzeniu nowej rekomendacji dla banków musi towarzyszyć odpowiedni, zależny od ich możliwości, okres na dostosowanie się do nowych warunków.
Ograniczenie akcji kredytów walutowych zapewne będzie miało skutki nie tylko dla samego sektora bankowego, ale jednocześnie dla innych sfer działalności gospodarczej, choćby dla budownictwa. Przewodniczący KNF, Stanisław Kluza powiedział, że nie tylko Polska, ale także nadzorcy europejscy, np. Europejska Rada Ryzyka Systemowego, zwracali w ostatnim czasie uwagę na to, że kredyty walutowe cieszą się ogromną popularnością w krajach Europy Środkowo – Wschodniej, ale niosą one zbyt duże zagrożenie nie tylko dla tychże państw, ale również dla stabilności systemu finansowego.
M.M.
bankowynet.pl