8.6 C
Warszawa
sobota, 20 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościRyzyko kredytowe banku

Ryzyko kredytowe banku

Ryzyko kredytowe bankuPrzed kryzysem gospodarczym w Polsce banki masowo udzielały wszelkiego rodzaju kredytów. Było to wynikiem dobrej koniunktury gospodarczej, a także braku rekomendacji T i S wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dziś okazuje się, że w ich portfelach kredytowych znajduje się wiele zobowiązań kredytobiorców, które są tzw. kredytami straconymi. Banki chcąc unikać ryzyka braku spłaty zobowiązań kredytowych, w chwili obecnej gruntownie analizują sytuację finansową klienta wnioskującego o kredyt. Jeśli jest ona nieodpowiednia, albo sprawia wrażenie podejrzanej, wydają negatywną decyzję kredytową.

Komisja Nadzoru Finansowego narzuciła na banki konieczność każdorazowego kontrolowania sytuacji finansowej klientów i ich historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej przy wnioskowaniu przez nich o kredyty. Negatywne wpisy w BIK-u na ogół przekreślają dla klienta możliwość zaciągnięcia kredytu bankowego.

Problemem dla banków jest nadmierne zadłużanie się klientów. Dziś takim sytuacjom banki starają się zapobiegać, ale jeszcze 5-6 lat temu klienci zaciągali kredyty, których tak naprawdę nie byli w stanie spłacić. Klient nadmiernie zadłużony ma tak duże obciążenia kredytowe i pożyczkowe, że uzyskiwane przez niego dochody netto miesięcznie nie wystarczają na spłatę obciążeń kredytowych. Taka osoba nie ma szans na skorzystanie z kolejnych kredytów, aby spłacić za ich pośrednictwem pozostałe zobowiązania. Jeśli bank wydałby przy tym pozytywną decyzję kredytową, najpewniej klient wpadłby w spiralę zadłużenia – zaciągałby coraz to nowe kredyty, na spłatę wcześniejszych. Początkowo proces ten mógłby nawet przebiegać pomyślnie, aczkolwiek w późniejszym czasie raty mogłyby być spłacane ze sporym opóźnieniem, ponieważ klient nie byłby w stanie ich pokryć ze swoich zarobków.

Banki chcą unikać sytuacji, w której ich kredytobiorcy staną się niewypłacalni. Przy ocenie ryzyka kredytowego wnioskujących o kredyt, dzielą klientów na klasy, korzystając ze wskaźnika BIK Debt Index. Wskaźnik ten pozwala na zidentyfikowanie ryzykownych klientów, którzy nie powinni zaciągać kredytu bankowego. Wskaźnik jest obliczany przez BIK i nie jest ujawniany w raporcie konsumenckim z Biura Informacji Kredytowej. Na jego podstawie analityk banku, który wydaje decyzję kredytową, może oszacować, czy klient będzie w stanie regularnie spłacać kredyt.

Klasa A grupuje klientów o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia nadmiernego zadłużenia, z kolei ostatnia klasa – klasa D obejmuje klientów o ponad 80% prawdopodobieństwie nadmiernego zadłużenia.