12.8 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościRPP podnosi stopy procentowe

RPP podnosi stopy procentowe

RPP podnosi stopy procentoweNa majowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej zdecydowano o konieczności podniesienia głównych stóp procentowych. Podjęto decyzję o podniesieniu stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego o 25 punktów bazowych, przez co w chwili obecnej wynosi ona 4,15%. Podwyżka Rady Polityki Pieniężnej zaskoczyła wszystkich, bowiem stoi ona w opozycji do oczekiwań rynkowych.
Ekonomiści prognozowali, że w maju nie dojdzie do podwyżki stóp procentowych przez Radę, ponieważ zdecydowana większość jej członków liczyła na pozytywny wpływ na rodzimą walutę interwencji walutowych podjętych przez rząd. Spekulowano na temat tego, że działania te umocnią złotego i jednocześnie ograniczą wzrosty cen ropy i benzyny na stacjach benzynowych w Polsce.
Interwencja podjęta na rynku walutowym przez rząd polegała na tym, że NBP porozumiało się z Ministerstwem Finansów co do tego, że resort nie będzie wymieniał miliardów euro środków unijnych w banku centralnym, a bezpośrednio dokona wymiany na rynku walutowym. Takie działanie miało z założenia przynieść stopniowe umacnianie się złotego i obniżkę cen na importowane towary, przede wszystkim na ropę. Najprawdopodobniej przyczyną podniesienia stóp procentowych jest obawa członków Rady o wzrost inflacji w Polsce w najbliższym czasie.
Podjęte decyzje automatycznie przełożyły się na notowania złotego. Przed ogłoszeniem nowych stawek stóp procentowych przez RPP nasza rodzima waluta pozostawała w „Zawieszeniu”, ponieważ na rynku wyczekiwano na komunikat od Rady. W momencie, kiedy pojawiło się ogłoszenie o podwyższeniu stóp, złoty natychmiast umocnił się względem głównych walut – euro, dolara i franka szwajcarskiego. Bezpośrednio po zakomunikowaniu przez Radę nowych stawek stóp procentowych w Polsce, euro wyceniano na 3,89 zł, dolara na 2,71 zł, a franka na 3,08 zł.
Decyzje Rady Polityki Pieniężnej odnośnie wysokości stóp procentowych w Polsce spowodowały, że stopa depozytowa wzrosła z 2,5% do 2,75%, stopa lombardowa z 5,5% do 5,75%, stopa redyskontowa z 4,25% do 4,5%.
Warto powiedzieć, że dwa miesiące temu, w marcu, wskaźnik inflacji urósł do poziomu 4,3%, najwyższego od dwóch i pół roku. Jest to poziom niestety o wiele wyższy niż cel inflacyjny określony przez Radę Polityki Pieniężnej, który wynosi zaledwie 2,5%. Jest on nawet wyższy niż górna granica dopuszczalnych przez Radę wahań – 3,5%. Miejmy nadzieję, że podniesienie stóp procentowych nie wpłynie w sposób negatywny na polski wzrost gospodarczy. Zdaniem analityków, podwyższenie stóp procentowych nie spowoduje wyhamowania inflacji, która nadal będzie rosła.
M.M. – bankowynet.pl
źródło: Gazeta Wyborcza