27.7 C
Warszawa
poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościRozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego

Rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego

Jeśli podatnik w terminie do 20 stycznia poprzedniego roku podatkowego złożył na ręce organu skarbowego zawiadomienie o korzystaniu z rozliczeń ryczałtowych przychodów pochodzących z tytułu działalności gospodarczej, składa do urzędu skarbowego deklarację PIT-28 i w ten sposób rozlicza uzyskane przez siebie dochody. Generalnie, można powiedzieć, że formularz PIT-28 jest przeznaczony dla tych podatników, którzy osiągają przychody opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.
Kto jeszcze złoży deklarację PIT-28?
Taką samą deklarację złoży podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku podatkowym zawiadomi organ skarbowy o rozliczeniu ryczałtem, nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności czy też w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Podatnik powinien skorzystać z formularza PIT-28 również wtedy, gdy zawiadomił o rozliczeniu ryczałtowym organ podatkowy do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze.
Formularz PIT-28 dotyczy osób:
Prowadzących indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą,
Osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zakładając, że umowy te nie są zawierane w ramach funkcjonującej pozarolniczej działalności gospodarczej,
Prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.
Jeśli w trakcie roku podatkowego podatnik uzyskiwał przychody, które uniemożliwiają skorzystanie z opodatkowania ryczałtowego, zmuszony jest on złożyć nie tylko PIT-28 za okres prawidłowo prowadzonej działalności na ryczałcie, ale również formularz PIT-36, za pozostałe dochody. W przypadku, gdy dochody podatnika pochodzące z działalności gospodarczej przekroczyły kwotę równą 150 000 euro, to za dany rok składa się deklarację PIT-28, ale w kolejnym roku podatkowym traci się prawo do rozliczeń podatku na zasadach ryczałtu.
Termin składania deklaracji
W przypadku PIT-28 deklarację do urzędu skarbowego składa się wcześniej, niż pozostałe PITy roczne, mianowicie w terminie maksymalnym do 31 stycznia.