8.6 C
Warszawa
sobota, 20 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościRozliczenie na formularzu PIT-36L

Rozliczenie na formularzu PIT-36L

Rozliczenie na formularzu PIT-36LPodatnicy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej mogą rozliczać się z fiskusem na formularzu PIT-36L, ale tylko wówczas, gdy złożyli oni w odpowiednim terminie oświadczenie o korzystaniu z podatku liniowego.
Oświadczenie o podatku liniowym
Jeśli w 2012 roku podatnik będzie rozliczał się na formularzu PIT-36L, to musiał on do 20 stycznia 2011 roku złożyć oświadczenie, że będzie rozliczał swoją działalność w formie liniowej. Jeśli w czasie trwania roku podatnik straci prawo do rozliczeń liniowych, musi złożyć za cały rok PIT-36.
Załączniki do PIT-36L
Wraz z formularzem PIT-36L podatnik musi do urzędu skarbowego złożyć:
PIT/B – informację o wysokości uzyskanego dochodu lub poniesionej straty z pozarolniczej działalności gospodarczej,
PIT/Z – informację o wysokości uzyskanego dochodu lub poniesionej straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy,
PIT/ZG – informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym,
NIP-1 – zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą,
NIP-2 – zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem,
NIP-3 – zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej.
Rozliczanie dochodów na deklaracji PIT-36L
Na podstawie deklaracji PIT-36L podatnik może rozliczyć składki na ZUS, ulgę abolicyjną, składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także może przekazać swój 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Jednocześnie, formularz ten nie znajduje zastosowania w przypadku wspólnych rozliczeń z małżonkiem lub w roli osoby samotnie wychowującej dziecko. Jeśli jedno z małżonków uzyskuje przychody opodatkowane podatkiem liniowym, wówczas nie ma możliwości dokonania rozliczenia wspólnego. Rozliczenie na formularzu PIT-36L
Podatnicy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej mogą rozliczać się z fiskusem na formularzu PIT-36L, ale tylko wówczas, gdy złożyli oni w odpowiednim terminie oświadczenie o korzystaniu z podatku liniowego.
Oświadczenie o podatku liniowym
Jeśli w 2012 roku podatnik będzie rozliczał się na formularzu PIT-36L, to musiał on do 20 stycznia 2011 roku złożyć oświadczenie, że będzie rozliczał swoją działalność w formie liniowej. Jeśli w czasie trwania roku podatnik straci prawo do rozliczeń liniowych, musi złożyć za cały rok PIT-36.
Załączniki do PIT-36L
Wraz z formularzem PIT-36L podatnik musi do urzędu skarbowego złożyć:
PIT/B – informację o wysokości uzyskanego dochodu lub poniesionej straty z pozarolniczej działalności gospodarczej,
PIT/Z – informację o wysokości uzyskanego dochodu lub poniesionej straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy,
PIT/ZG – informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym,
NIP-1 – zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą,
NIP-2 – zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem,
NIP-3 – zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej.
Rozliczanie dochodów na deklaracji PIT-36L
Na podstawie deklaracji PIT-36L podatnik może rozliczyć składki na ZUS, ulgę abolicyjną, składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także może przekazać swój 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Jednocześnie, formularz ten nie znajduje zastosowania w przypadku wspólnych rozliczeń z małżonkiem lub w roli osoby samotnie wychowującej dziecko. Jeśli jedno z małżonków uzyskuje przychody opodatkowane podatkiem liniowym, wówczas nie ma możliwości dokonania rozliczenia wspólnego.