8 C
Warszawa
wtorek, 16 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościRekompensaty dla właścicieli działek za linie, słupy i rury

Rekompensaty dla właścicieli działek za linie, słupy i rury

Rekompensaty dla właścicieli działek za linie, słupy i ruryJeśli na naszej działce znajdują się linie wysokiego napięcia, sieci wodociągowe, sieci ciepłownicze, czy rurociągi, możemy ubiegać się o odszkodowanie. Takie zapisy prawne mają znaleźć się w projekcie stworzonym przez resort gospodarki. W sumie, wypłaty rekompensat według wyliczeń Ministerstwa Gospodarki mają wynieść 18,7 mld zł. Dzięki temu resort będzie w stanie uregulować stan prawny infrastruktury wodociągowej, energetycznej i ciepłowniczej na działkach prywatnych.
Specjalny projekt zakładający wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości w chwili obecnej znajduje się w konsultacjach międzyresortowych. Stanowi on podstawę do sformułowania ustawy o korytarzach przesyłowych.
Jak szacują specjaliści, obecnie aż 19 mln działek na terenie całego kraju może objąć projekt rekompensat. Każdy właściciel działki może starać się o wypłatę odszkodowania. W tym celu jak dotychczas musiał on ubiegać się o wytoczenie procesu sądowego. Cały proces dochodzenia roszczeń był długotrwały, zaś wyceny odszkodowań mocno odbiegały względem siebie. Dlatego też resort gospodarki postanowił wprowadzić algorytmy wyliczeń wielkości odszkodowania, jakie znalazły się również w projekcie ustawy. Rekompensaty dla właścicieli działek, na których znajdują się linie, rury, czy słupy energetyczne, będą wypłacane z budżetów firm zajmujących się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, ciepła oraz wody. Już teraz wiadomo, że kwota niemalże 19 mld zł zostanie wygospodarowana przez te przedsiębiorstwa z podwyżek opłat za przesył i dystrybucję, które najprawdopodobniej wyniosą od 5 do 8% dzisiejszej ceny. Łączna kwota wypłaty rekompensat może wzrosnąć o sumy kosztów dla firm wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie zostały jeszcze dokładnie oszacowane.
Problem prawny związany z sieciami energetycznymi nie jest nowy. Od lat właściciele działek, na których znajdują się na przykład słupy wysokiego napięcia, walczą z firmami zajmującymi się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, o wypłatę godziwych rekompensat. Jednym się to udaje, inni dostają niskie rekompensaty. W przyszłości systemowe rozwiązanie tego problemu stanie się z korzyścią dla samych obywateli. Jednocześnie, dla branży energetycznej, ciepłowniczej, kanalizacyjnej i wodociągowej, będzie to oznaczało zwiększone koszty. Ustawa o korytarzach przesyłowych finalnie pozwoli uporządkować stan prawny całych linii. Ułatwi ona późniejsze dokonywanie niezbędnych prac modernizacyjnych, inwestycyjnych, czy remontowych.