6.3 C
Warszawa
sobota, 20 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościRegulacje ustawowe kredytu odwróconego i dożywotniej renty

Regulacje ustawowe kredytu odwróconego i dożywotniej renty

Good food and even better companyNiskie emerytury i świadczenia rentowe seniorów skłaniają ich do poszukiwania często alternatywnych źródeł finansowania np. bieżącego leczenia czy innych potrzeb. Seniorzy mogą od pewnego czasu korzystać w Polsce z dwóch produktów hipotecznych, mianowicie z kredytu odwróconego oraz z dożywotniej renty.

W pierwszym przypadku zaciągany jest kredyt hipoteczny, który jednak nie jest spłacany do końca życia emeryta. Później jego spadkobiercy mogą go spłacić i odzyskać zabezpieczenie hipoteczne jakim jest mieszkanie, albo też otrzymać pozostałą część kredytu i przekazać nieruchomość na rzecz banku.

Z kolei, w przypadku dożywotniej renty, jest ona wypłacana przez prywatny fundusz w zamian za mieszkanie danej osoby. Rząd chce obecnie uregulować w sposób prawny funkcjonowanie obu tych produktów finansowych, choć na realne przepisy seniorzy będą musieli jeszcze poczekać. Rząd przyjął bowiem dopiero projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Politycy Platformy Obywatelskiej mają też przedłożyć projekt ustawy o rencie dożywotniej. Z założenia, rząd chce aby w takim przypadku seniorzy nie musieli ryzykować utraty mieszkania, zwłaszcza, że podpisując umowę o rentę dożywotnią z prywatnym funduszem, przestają być właścicielami nieruchomości. Ideą funkcjonowania renty dożywotniej jest to, że starsza osoba, będąca właścicielem mieszkania, powinna mieć zagwarantowany przez fundusz podpisujący z nią umowę, dożywotnio dach nad głową w tym budynku. Nie można dopuszczać do sytuacji, w której fundusz z różnych względów przejmie nieruchomość emeryta, pozostawiając go bezdomnym.

Ile można zyskać na dożywotniej rencie czy kredycie odwróconym? Projekty ustaw i to mają regulować. W przypadku kredytu hipotecznego odwróconego, senior będzie mógł otrzymać z banku kwotę nie wyższą niż połowa wartości nieruchomości. Wartość ta będzie szacowana przez rzeczoznawcę majątkowego. W gestii seniora będzie leżał wybór, czy chce, aby bank wypłacił mu w jednej transzy całą kwotę kredytu, czy też chce otrzymywać comiesięczną ratę założonej wysokości. Rząd podkreśla, że takie świadczenie będzie zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Renta dożywotnia już teraz funkcjonuje na rynku finansowym, ale sposób jej wyliczania może być diametralnie różny w różnych funduszach prywatnych, mających taki produkt w ofercie. Fundusze przy wyliczaniu dożywotniej renty biorą pod uwagę nie tylko wartość nieruchomości, ale też wiek i płeć seniora. Niższą rentę niż mężczyźni otrzymują kobiety, w tym samym wieku, z uwagi na fakt, że płeć piękna statystycznie żyje dłużej. Problemem w przypadku renty dożywotniej jest to, że senior uzyskując ją, nie jest już właścicielem nieruchomości i spadkobiercy nie będą mieli szansy na jej odzyskanie. Dlatego też ustawa rządowa ma uchronić seniorów przed nieuczciwym działaniem funduszy oferujących rentę dożywotnią.