23.2 C
Warszawa
sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaAktualnościRaiffeisen International osiągnął rekordowe wyniki

Raiffeisen International osiągnął rekordowe wyniki

Skonsolidowany zysk netto Raiffeisen wzrósł o 83% do 382 milionów euro. Aktywa banku zwiększyły się o 41% do prawie 41 miliardów euro. Skonsolidowany zysk netto wzrósł o 83% do 382 milionów euro. Aktywa banku zwiększyły się o 41% do prawie 41 miliardów euro. Po udanej publicznej ofercie akcji doszło do największego w historii spółki przejęcia – ukraińskiego Banku Aval. Zgodnie z zamierzeniami rośnie znaczenie bankowości detalicznej oraz regionów Europy Południowowschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw w wynikach banku.
Raiffeisen International Bank-Holding AG, kontrolujący spółki zależne z Europy Środkowej i Wschodniej (w tym Raiffeisen Bank Polska S.A.), należące do jego spółki-matki Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), zakończył rok finansowy 2005 rekordowymi wynikami. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 382,3 miliona euro wobec 209,4 miliona rok wcześniej. Zysk brutto zwiększył się do 568,6 miliona z 340,8 miliona euro. Zysk na akcję wzrósł do 2,79 z 1,93 euro. Wszystkie dane są prezentowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS).
Herbert Stepic, prezes Raiffeisen International:

“Rok 2005 obfitował nie tylko w liczne wydarzenia, ale był też najbardziej udanym w naszej historii. Z sukcesem przeprowadziliśmy największą publiczną ofertę w dziejach austriackiego rynku. Dokonaliśmy też największego przejęcia – Aval Banku. Doskonałe wyniki na koniec roku uzupełniają ten optymistyczny obraz. Przez ostatnie trzy lata niemal czterokrotnie zwiększyliśmy nasz skonsolidowany zysk.”

W 2005 Raiffeisen International przejął JSPP Bank Aval na Ukrainie, stając się największą grupą bankową na tym rosnącym rynku 50 milionów mieszkańców. W lutym 2006 roku Raiffeisen International poinformował o akwizycji rosyjskiego Impexbanku, która prawdopodobnie zostanie sfinalizowana w maju. Po jej zakończeniu Raiffeisen International stanie się największą międzynarodową grupą bankową w Rosji.

“Nasz strategiczny cel, by wykorzystać długoterminowy potencjał wzrostu w regionie, w pełni się realizuje. Szczególnie na szybko rosnących rynkach Europy Południowowschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw osiągnęliśmy nieporównywalną pozycję, która już procentuje.” – powiedział Stepic, odnosząc się do faktu, że oba regiony odpowiadają za 60% zysku brutto.

Znaczący wzrost wolumenów, aktywa zwiększyły się o 41%
Raiffeisen International wykorzystał potencjał rynków regionu i wyraźnie poszerzył skalę prowadzonych operacji. Kredyty zwiększyły się o 52,2% do 24,7 miliarda euro, a depozyty o 37% do 24,9 miliarda. Aktywa wzrosły o 40,8% do 40,7 miliarda euro, przy czym w dwóch trzecich wynikało to ze wzrostu organicznego.
Dochód operacyjny poprawił się we wszystkich segmentach działalności Banku, rosnąc o 45,5% do 1,887 miliarda euro. Wynik z tytułu odsetek skoczył o 49,6% do 1,202 miliarda. Wynik z tytułu prowizji poprawił się o 35,8% do 406,8 miliona euro. Dzięki uważnej kontroli kosztów ogólne koszty administracyjne rosły wolniej niż dochód operacyjny – zwiększyły się o 41,2% do 1,163 miliarda euro, pomimo znaczących inwestycji. Wynik z działalności operacyjnej wzrósł o 52,9% do 725 milionów. Wskaźnik kosztów do dochodów poprawił się z 63,5% do 61,6%.
Dynamiczny rozwój sieci, dwukrotny wzrost liczby klientów
W ubiegłym roku Raiffeisen International nadal mocno inwestował w rozszerzanie sieci – przybyło 185 oddziałów. Do tego Bank Aval wniósł 1342 placówki, dzięki czemu całkowita liczba oddziałów zwiększyła się do 2443, co oznacza wzrost o 167%.
Liczba pracowników niemal się podwoiła do 43.614 osób, głównie za sprawą przejęcia Banku Aval. W końcu 2005 roku Raiffeisen International obsługiwał 9,7 miliona klientów, czyli prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej. Z nowo pozyskanych 4,7 miliona klientów 3,3 miliona to osoby korzystające z usług Aval Banku.
Perspektywy na 2006
Oczekuje się, że aktywa Banku będą rosnąć o co najmniej 20% rocznie do 2008 roku, a największą dynamikę powinny wykazywać kraje WNP, częściowo z powodu dokonywanych tam akwizycji. W celu poprawienia bazy kapitałowej planowana jest emisja akcji.

“Spodziewamy się silnego wzrostu zysków w średnim okresie w krajach WNP, przede wszystkim na Ukrainie i w Rosji. Jednak szacujemy, że koszty przekształceń wynikające z przejęć krótkoterminowo zaciążą na wynikach. Liczymy, że w 2006 roku skonsolidowany zysk wzrośnie o ponad 25%.” – powiedział Stepic.

źródło: Raiffeisen Bank – informacja prasowa
sprawdź ofertę: Raiffeisen Bank