24 C
Warszawa
środa, 24 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościRaiffeisen Bank zarobił 114 mln

Raiffeisen Bank zarobił 114 mln

W I połowie 2006 roku Raiffeisen Bank Polska S.A. wypracował rekordowy zysk netto w wysokości 113,9 miliona złotych dzięki systematycznemu wzrostowi wyników wszystkich linii biznesowych, a zwłaszcza ekspansji w segmentach bankowości detalicznej. Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 53,5% wobec 58,2 % rok wcześniej. Pierwsze półrocze w Raiffeisen Bank Polska S.A. było, zgodnie z oczekiwaniami zarządu, okresem szybkiego zwiększania przychodów jak i zysków oraz utrzymania na bardzo wysokim poziomie wskaźników efektywności. Zysk brutto banku wzrósł w skali roku o 17,5% do 140,6 miliona złotych, a zysk netto poprawił się o 15,2% i wyniósł 113,9 miliona złotych. Osiągnięte już w poprzednim okresie bardzo wysokie, wskaźniki efektywności zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie.
Zwrot z kapitału (przed opodatkowaniem) wyniósł 29,1 procent, a zwrot na aktywach 1,8 procent wobec 1,63 procent rok wcześniej.

“Tak dobre wyniki są efektem zarówno imponującego rozwoju naszego biznesu, jak i nieustającej walki z kosztami. Jak widać, jesteśmy dobrze przygotowani do wykorzystania koniunktury w gospodarce, która napędza popyt na finansowanie ze strony firm i klientów indywidualnych. Przewidujemy, że zainteresowanie ofertą kredytową banku utrzyma się w najbliższych kwartałach.” – powiedział Piotr Czarnecki, prezes zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A.

Na koniec czerwca 2006 wolumen kredytów wynosił 8,92 miliarda złotych i był o ponad 25 procent większy niż rok wcześniej. Było to możliwe za sprawą poszerzania i uatrakcyjniania oferty kredytowej, przejawiające się między innymi w nowych propozycjach dla klientów indywidualnych.
Przyrost wolumenu kredytów nie zaszkodził jakości portfela, co odzwierciedla ostrożne podejście banku do ryzyka – odsetek kredytów nieregularnych obniżył się w ciągu roku z 5,7 do 3,2 procent.
Pomimo niesprzyjających warunków, przede wszystkim niskich stóp procentowych, ale i również rosnącej atrakcyjności innych instrumentów inwestycyjnych, szybko rosła baza depozytowa. Bank zgromadził do końca I półrocza depozyty o wartości 9,08 miliarda złotych, przekraczając stan sprzed 12 miesięcy o prawie 21 procent. W ten sposób zapewnił sobie bezpieczne oraz tanie finansowanie akcji kredytowej. Wzrost sumy bilansowej – do 12,73 miliarda złotych – sięgnął w skali roku niemal 7%.
Wynik z działalności bankowej poprawił się w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego o blisko 14 procent do 388,4 miliona złotych. W dwa razy szybszym tempie rosły przychody odsetkowe banku – wyniosły one w I półroczu 435,4 miliona złotych.
Racjonalne zarządzanie posiadanymi zasobami i duża waga przywiązywana do strony kosztowej działalności banku powodują, że ustawicznie spada wskaźnik kosztów do dochodów. Z uwzględnieniem amortyzacji obniżył się on w końcu czerwca do 53,5 procent. Jednocześnie współczynnik wypłacalności – 10,5 procent – pozostał na poziomie zbliżonym do wyniku z I półrocza 2005, co obrazuje efektywne korzystanie z kapitałów.
źródło: Raiffeisen Bank – informacja prasowa
sprawdź ofertę: Raiffeisen Bank