30.7 C
Warszawa
piątek, 12 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościPrzenosiny do innego banku

Przenosiny do innego banku

kredytBanki często zmieniają ofertę kont osobistych i firmowych, a klient, który w danym czasie wybrał najlepsze dla siebie konto musi być świadomy tego, że w przyszłości na pewno pojawi się jeszcze lepszy rachunek bankowy, odpowiadający na jego oczekiwania i spełniający wszelkie potrzeby. Nie trzeba tkwić w miejscu i pozostawać przy jednym koncie bankowym. Można zamknąć stare rachunki i przejść do innego banku, który zaoferuje nam lepsze warunki w zakresie utrzymywania i prowadzenia rachunku osobistego.
Dla wielu klientów takie „przenosiny” pociągają jednak za sobą wiele trudności, zwłaszcza, jeśli mają ustanowione na dotychczasowym koncie bankowym zlecenia stałe i polecenia zapłaty, a książka zdefiniowanych odbiorców przelewów jest pełna. W takiej sytuacji nie trzeba ręcznie przenosić wszystkich danych z jednego konta na inne. Są banki, które zaoferują nam przeniesienie finansów osobistych w prosty sposób, z rachunku na rachunek. Nowemu bankowi zależeć powinno na tym, aby uprościć klientowi przenosiny konta osobistego. W przeciwnym wypadku konsument bowiem może w ogóle zrezygnować z takiej operacji, albo wybrać ofertę konkurencji, zapewniającą mu wszechstronne wsparcie. Czy Polacy chętnie przenoszą swoje finanse do innych banków? Jakie koszty to za sobą pociąga?
Atrakcyjniejsza oferta
Pomimo faktu, że wielu klientów banków jest świadoma tego, że konkurencyjne instytucje bankowe mają lepsze oferty kont osobistych, nie chce zmieniać konta. Może to być spowodowane lojalnością wobec dotychczasowego banku, choć jest to rzadkością. Najczęściej klienci nie chcą sobie robić kłopotu z takimi przenosinami albo tkwią w jednym banku po prostu z przyzwyczajenia i niechęci do jakichkolwiek zmian. Niejednokrotnie również zamknięcie bieżącego rachunku bankowego wiązałoby się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów.
Bank pomaga
Przenoszenie konta nie musi być procesem skomplikowanym. Co więcej, wcale też nie musi wymuszać na kliencie samodzielnego przeniesienia wszystkich ważnych informacji z jednego rachunku na inny. Nawet jeśli na koncie bankowym klient posiada zaciągniętą linię kredytową, również można otworzyć nowy Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy w wybranym banku, który posiada lepszą ofertę, oraz przenieść tam swoje finanse. Jedyne, co rzeczywiście ulegnie zmianie to oferta, z jakiej od tego momentu będzie korzystał klient oraz numer konta bankowego. To również może, ale nie musi generować problemów. O zmianie numeru konta będzie trzeba poinformować m.in. pracodawcę, czy w przypadku przedsiębiorców – klientów i kontrahentów. Banki pomagają w rozpowszechnianiu takiej informacji. W odniesieniu do klientów prywatnych, samodzielnie informują m.in. pracodawcę o zmianie numeru rachunku osobistego. Klient nie musi też sam dbać o to, aby zmienić numer rachunku zgłoszony np. do Urzędu Skarbowego na potrzeby zwrotu różnicy podatkowej.
Jak przenieść konto bankowe?
Konto bankowe można przenieść z jednego banku do drugiego całkowicie samodzielnie, fizycznie otwierając rachunek w nowym banku i zamykając w starym, a następnie przenosząc wszystkie informacje o odbiorcach i przelewach do nowego banku, albo też można skorzystać w takich działaniach z pomocy nowego banku. Banki zobowiązane są do ułatwiania klientom realizacji procesu przenoszenia swoich finansów, zgodnie z wytycznymi z 2010 roku wydanymi przez Związek Banków Polskich. Wystarczy przy tym, aby klient wypełnił formularz udostępniony w nowym, wybranym banku. Formularz ten pozwala na upoważnienie pracownika banku do pomocy przy przenoszeniu finansów z dotychczasowego banku.
Jeśli samodzielnie chcemy przenieść konto z banku do banku, powinniśmy:

  • Otworzyć nowy ROR,
  • Przekazać numer nowego rachunku pracodawcy, do Urzędu Skarbowego i ZUS,
  • Zamknąć polecenia zapłaty na starym rachunku,
  • Ustanowić polecenia zapłaty na nowym rachunku,
  • Dodać zdefiniowanych odbiorców w nowym rachunku,
  • Ustanowić stałe zlecenia na nowym rachunku,
  • Zaktualizować numer konta we wszelkich instytucjach, w których korzystaliśmy ze starego rachunku,
  • Zamknąć rachunek w starym banku i rozliczyć się z nim.

Największe trudności sprawia przenoszenie konta w przypadku, gdy klient korzysta nie tylko z rachunku w danym banku, ale i innych produktów. Problematyczne jest zamykanie starego konta, gdy posiadamy powiązaną z nim długoterminową lokatę lub kredyt ratalny.
Ile to kosztuje?
Przeniesienie konta bankowego z jednego banku do drugiego nie powinno pociągać za sobą dodatkowych kosztów. Nowy bank zwykle nie pobiera opłat za taką operację, nawet jeśli pośredniczy w przenoszeniu konta. Niemniej, stary bank klienta może naliczyć dodatkową prowizję za zamknięcie konta, a dodatkowo wykorzystać ustalony w umowie okres wypowiedzenia. Najczęściej opłata za zamknięcie konta naliczana jest, jeśli klient przez krótki okres czasu był jego posiadaczem. Nawet 50 zł naliczają sobie banki za taką operację.
Nowatorska usługa
Obecnie uproszczone zadanie przy przenoszeniu rachunku bankowego do Idea Banku mają przedsiębiorcy. Korzystając z pakietu usług dedykowanych w chmurze – IdeaCloud mogą oni za pośrednictwem banku dokonać automatycznego importu wszystkich ustawień z jednego rachunku na drugi.
Po założeniu konta firmowego w Idea Banku, klient może pobrać za pośrednictwem jednego kliknięcia, wszystkie dane ze starego banku – łącznie z historią transakcji, listą odbiorców i szablonami przelewów. IdeaCloud wykona operację automatycznie. Zadaniem klienta jest wyłącznie wybór banku, w którym miał do tej pory konto oraz wprowadzenie loginu i hasła. Automat IdeaCloud sam pobierze wszystkie ustawienia.