20.4 C
Warszawa
sobota, 13 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościPrzegląd techniczny konieczny do wypłaty odszkodowania

Przegląd techniczny konieczny do wypłaty odszkodowania

Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym kierowca wykupuje ubezpieczenie Autocasco ma obowiązek wypłaty odszkodowania w założonych sytuacjach. Niemniej jednak, na taką rekompensatę po wypadku czy kolizji nie będą mogli liczyć ci ubezpieczeni, którzy zapomnieli o konieczności okresowego przedłużenia przeglądu technicznego swojego samochodu. brak ważnego przeglądu w wielu ubezpieczalniach wyklucza możliwość wypłaty odszkodowania.

Istnieje wiele przykładów z życia wziętych, w których Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówiło klientom wypłaty odszkodowania z uwagi na brak ważnego przeglądu technicznego samochodu. Wiadomo, że takim samochodem nie można poruszać się po drogach, ale co, jeśli auto ulegnie zniszczeniu w skutek działania sił natury i nie będzie znajdowało się w ruchu? Wówczas ubezpieczyciel również może zaniechać wypłaty odszkodowania, a sam ubezpieczony ma jedynie możliwość zainterweniowania u Rzecznika Ubezpieczonych. Taka interwencja może przynieść zmianę decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego, choć nie jest to w 100% pewne.

Generalnie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zabronił praktyk polegających na odmowie wypłaty odszkodowania klientowi, którego samochód nie posiadał ważnego przeglądu technicznego. Taki zakaz obowiązuje od kwietnia 2011 roku i od tego momentu ubezpieczyciele nie mają prawa umieszczania w ogólnych warunkach ubezpieczenia paragrafu mówiącego o tym, że odszkodowanie nie będzie przysługiwało klientowi w momencie, gdy jego ubezpieczony pojazd nie będzie posiadał ważnego badania technicznego. Jest to dziś klauzula niedozwolona.

Ubezpieczyciel może całkowicie zgodnie z prawem odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli pojazd nie miał ważnego badania technicznego, zaś ten fakt pozostawał w ścisłym związku z powstaniem danej szkody lub zwiększeniem jej rozmiarów. W innym przypadku odmowa wypłaty odszkodowania z uwagi na brak podbitego przeglądu technicznego jest postrzegana jako działanie rażąco naruszające interesy konsumenta i Rzecznik Ubezpieczonych zakazuje takich praktyk.

Zabroniony zapis w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w polisie AC dotyczący braku ponoszenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za wypadki powstałe w czasie, gdy pojazd nie posiadał ważnego badania technicznego, znajdziemy jednak w ubezpieczeniach oferowanych przez Compensę i towarzystwo InterRisk.

Sprawdź aktualną ofertę ubezpieczeń.