14.8 C
Warszawa
niedziela, 23 czerwca, 2024

Prognoza PKB

Prognoza PKBAnalitycy pracujący dla Ministerstwa Gospodarki podali nowe prognozy tempa wzrostu gospodarczego dla Polski. Raport kwartalny Ministerstwa Gospodarki został opublikowany 17 listopada 2010 roku. Wedle zapisów znajdujących się w raporcie, tempo wzrostu gospodarczego dla naszego kraju w całym roku bieżącym wyniesie 3,6%. We wrześniu oczekiwano, że wzrost PKB wyniesie jedynie 3,3%.
W ubiegłym roku odnotowano dla porównania tempo wzrostu gospodarczego w Polsce na poziomie 1,7%. W okresie od stycznia do września tego roku wzrost gospodarczy wyniósł według szacunków analityków 3,4%, a we wrześniu mówiono jeszcze, że jest on niższy o 0,1%. Jest to pozytywne dla naszej rodzimej gospodarki. Wzrost gospodarczy w samym trzecim kwartale tego roku wyniósł 3,6% rok do roku. Tak bynajmniej szacują eksperci Ministerstwa Gospodarki. W I kwartale było to 3%, a w II kwartale – 3,5%.
W raporcie zapisano, że w roku 2010 przewiduje się, że PKB wzrośnie o około 3,6%. Zmiana produktu krajowego brutto cały czas pozostaje pod przemożnym wpływem sytuacji zewnętrznej, przy czym decydującym czynnikiem w tej kwestii będzie utrwalanie się pozytywnych, korzystnych dla nas tendencji i oczekiwań, w stosunku do koniunktury panującej w całej gospodarce światowej.
Analitycy oczekują wzrostu nakładów brutto na środki trwałe. Są oni zdania, że tempo wzrostu spożycia indywidualnego najprawdopodobniej utrzyma się na poziomie nieco tylko wyższym, niż jeszcze w ubiegłym roku. Według analityków Ministerstwa Gospodarki, popyt krajowy był głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego, a to na skutek wzrostu ogólnego spożycia indywidualnego oraz odbudowy poziomu naszych zapasów. Nie należy zapominać jednocześnie o tym, że w roli stymulatora gospodarki nie występował popyt zewnętrzny, a jego wkład stał się nawet ujemny. Taka sytuacja była wynikiem utrzymującej się wyższej dynamiki w imporcie niż w eksporcie.
Wyraźne ożywienie popytu konsumenckiego jest widoczne we wzrośnie sprzedaży detalicznej, zwłaszcza w III kwartale. Zasługuje to na podkreślenie, co skrzętnie zrobili twórcy raportu.
Ministerstwo Gospodarki wraz ze swoimi analitykami podtrzymuje w opublikowanym raporcie prognozy wzrostu produkcji przemysłowej w całym roku 2010 i to o 11,0%. Równocześnie, produkcja budowlano-montażowa wzrośnie o 1,0%. W okresie od stycznia do września wzrost produkcji przemysłowej rok do roku wyniósł 10,7%, zaś produkcja budowlana spadła o 1,5%.
Na koniec tego roku stopa bezrobocia rejestrowanego ma osiągnąć pułap 12,0%, wobec poziomu 11,5% uzyskanego na koniec września 2010 roku.
M.M.
bankowynet.pl