6.3 C
Warszawa
sobota, 20 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościPróg podatkowy bez zmian

Próg podatkowy bez zmian

Próg podatkowy bez zmianRząd Donalda Tuska zdecydował, że ani w 2011 roku, ani w dwóch kolejnych latach, próg podatkowy, który obecnie wynosi 85 528 zł, nie ulegnie podwyższeniu. Warto zaznaczyć, że w naszym kraju obowiązuje progresywny model podatku dochodowego od osób fizycznych. Progresja w tym wypadku ma charakter szczeblowy, co oznacza, że przy osiągnięciu kolejnych szczebli podatkowych, osoba fizyczna jest obłożona nieco wyższą stawką podatku dochodowego.
W chwili obecnej, obowiązują dwie stawki podatkowe, mające wysokość 18 % i 32%, z progiem 85 528 zł. Jeśli dochód osoby fizycznej przekroczy podaną kwotę 85 528 zł, która jest podstawą obliczenia podatku, zobowiązanie podatkowe wyniesie 14 839 zł 02 groszy oraz 32% nadwyżki ponad tę kwotę. Oznacza to, że tylko dochody ponad próg 85 528 zł są obłożone wysoką stawką podatkową, nie zaś cała kwota.
Można by się zastanawiać, czy decyzja o zamrożeniu progu podatkowego będzie miała negatywny wpływ na dochody wszystkich podatników? Łukasz Dulian, pracujący jako prawnik w Kancelarii Radców Prawnych „Kurek, Kościółek, Wójcik” zaznacza, że w celu oceny, czy utrzymanie dotychczasowej wysokości progu podatkowego na kolejne trzy lata będzie miało pozytywny lub negatywny wpływ na podatników, należy odnieść się do pojęcia podstawy obliczenia podatku, jak również do projektowanych zmian w tym zakresie, jakie zostały przewidziane w projekcie ustawy.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za podstawę obliczenia podatku przyjmuje się dochód, rozumiany jako różnica przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania, po odliczeniu wszelkich kwot określonych przepisami ustawy. Kwoty te obejmują na przykład składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych czy też dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które w przeszłości zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, zakładając, że zwroty te nie zostały potrącone uprzednio przez podatnika.
Można z tego wnioskować, że niezmieniony próg podatkowy będzie miał wpływ na ciężar podatkowy podatników wówczas, kiedy zmienią się koszty uzyskania przychodów, bowiem to one pomniejszają przychód podatnika i jednocześnie pomniejszają również podstawę obliczenia podatku oraz kwoty podlegającej odliczeniu od tej podstawy.
Prawnik dodaje, że jak wynika z aktualnego kształtu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przyszłym roku nie zajdą żadne, istotne zmiany w kwestii rozliczania kosztów uzyskania przychodów, jak również w kwestii ulg podatkowych. Automatycznie, brak zmian w wysokości progu podatkowego teoretycznie nie powinien wpłynąć w sposób istotny na kieszenie wszystkich podatników.
źródło: Bankier.pl,
Barbara Sielicka, “Rząd zamraża próg podatkowy”.