15 C
Warszawa
piątek, 21 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościPolskie obligacje na fali wzrostowej

Polskie obligacje na fali wzrostowej

Polskie obligacje na fali wzrostowej W co zainwestować w momencie, kiedy waluty tanieją na rynku Forex, zaś na giełdzie indeksy wciąż zniżkują? W Polsce najlepszą inwestycją, jak pokazują analitycy, są w chwili obecnej obligacje. Inwestorzy zagraniczni chętnie je kupują, więc jest to oznaka tego, że są one bezpieczną lokatą kapitału.

W chwili obecnej spadła rentowność polskich obligacji skarbowych. Obligacje o 10-letnim terminie zapadalności są oprocentowane poniżej psychologicznego poziomu, wynoszącego 5% w skali roku. Ostatni raz z tak niską rentownością polskich obligacji mieliśmy do czynienia w 2006 roku. Powodem spadku oprocentowania polskich obligacji jest wzrost zainteresowania nimi, nie tylko wśród polskich inwestorów, ale przede wszystkim wśród inwestorów zagranicznych. Masowo skupują oni polskie papiery wartościowe. W szczególności polskie obligacje są w centrum zainteresowania tych inwestorów, którzy chcą ulokować swój kapitał w bezpiecznych instrumentach finansowych, które na dodatek zaoferują im relatywnie przyzwoity wzrost. Niemalże 5% oprocentowanie obligacji, które jest pewne dla inwestora jest lepsze, niż wielce niepewny zysk z inwestycji giełdowych czy z inwestycji w rynek walutowy.

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że oprocentowanie obligacji rzędu 5% to niewiele, ale w porównaniu z oprocentowaniem obligacji innych krajów, jest to całkiem dobra stopa zwrotu dla inwestorów. Papiery długoterminowe Niemiec czy USA oferują rentowność na poziomie nieco ponad 1%.

Polski dług jest tak popularną inwestycją dlatego, że inwestorzy nie chcą już ponosić dużego ryzyka swoich inwestycji. Dodatkowo, spodziewają się oni obniżek stóp procentowych w Polsce, co jest zjawiskiem dla nich jak najbardziej korzystnym.

Rośnie zaufanie zagranicznych inwestorów do Polski, bowiem nasza gospodarka odnotowuje wysokie wzrosty, zwłaszcza w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. Jeśli tak dalej pójdzie, zaczniemy być postrzegani obok Szwajcarii, za bezpieczną przystań na kontynencie. Spadają odsetki od obligacji dwuletnich i pięcioletnich denominowanych w euro i obligacji dziesięcioletnich tego samego typu. Odpowiednio odsetki wynosiły niedawno 0,818%, 1,899% oraz 3,092%. Jest to spowodowane działaniami podejmowanymi przez polski rząd. Dąży on bowiem do przeprowadzenia zapowiadanej reformy emerytalnej, do ograniczania deficytu i wzrostu gospodarczego, a to wszystko w dłuższej perspektywie czasu zapewni nam stabilność finansów publicznych.