20.4 C
Warszawa
sobota, 13 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościPolisy z gwarancją zwrotu składki

Polisy z gwarancją zwrotu składki

polisa_z_gwarancja_zwortuW zasadzie większość ofert ubezpieczeniowych opiera się na zasadzie oferowania klientom pewnej ochrony ubezpieczeniowej, o założonym zakresie, w zamian za opłacanie składki ubezpieczeniowej. Jedne ubezpieczenia mają składkę jednorazową, inne wymagają do zachowania ciągłości ubezpieczenia opłacania składek co miesiąc, co kwartał, albo co pół roku lub rok.

Składki budują kapitał Towarzystwa Ubezpieczeniowego i pozwalają w praktyce na jego funkcjonowanie, jako że właśnie z sumy składek wszystkich klientów ubezpieczalni wypłaca się należne poszkodowanym świadczenia, ujęte w polisie ubezpieczeniowej.

W ostatnim czasie firmy ubezpieczeniowe zaoferowały zupełnie nowy produkt dla klientów, a mianowicie polisy gwarantujące zwrot składki w sytuacji, w której ryzyko ujęte w polisie nie zdarzy się w praktyce. Jeśli więc ubezpieczamy się na przykład przed kradzieżą na rok, to jeśli w ciągu roku nie staniemy się ofiarą kradzieży i Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie będzie musiało wypłacać nam odszkodowania, to otrzymamy z powrotem naszą składkę.

Takie ubezpieczenie z gwarancją zwrotu składek ubezpieczeniowych proponowane jest w Raiffeisen Polbank i ING Życie.

Już za kwotę kilkudziesięciu złotych miesięcznie można wykupić ubezpieczenie na życie z gwarantowaną sumą ubezpieczeniową na poziomie do 15 tys. zł. Jeśli w okresie trwania ubezpieczenia, wynoszącym do 15 lat, ubezpieczony nie umrze śmiercią naturalną, ani w wyniku wypadku czy choroby, to towarzystwo Ubezpieczeniowe zwróci mu jego składki. Warto przy tym podkreślić, że nie jest to bynajmniej darmowe ubezpieczenie dla klienta, bowiem składki są zwracane klientowi w wartości nominalnej, bez żadnych odsetek. Firma ubezpieczeniowa ma jednak możliwość obracania pieniędzmi klientów, wypracowując zyski. Wartość pieniądza w czasie ulega zmniejszeniu, co też jest stratą po stronie klienta wpłacającego składki ubezpieczeniowe.

Utracone zyski, jakie klient osiągnąłby z tytułu zainwestowania równowartości wpłacanych do firmy ubezpieczeniowej składek, są rzeczywistym kosztem ochrony ubezpieczeniowej. Suma ubezpieczeniowa oferowana przez Towarzystwo zwykle jest niska, w stosunku do sumy wpłaconych w okresie ubezpieczenie składek. W normalnych, standardowych ubezpieczeniach relacja składki do potencjalnego odszkodowania jest zupełnie inna. Można więc stwierdzić, że firmy ubezpieczeniowe oferujące zwrot składek takim produktem chcą do siebie jedynie przyciągnąć klientów i jest to swoista akcja marketingowa.