24 C
Warszawa
środa, 24 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościPolacy nie oszczędzają na emeryturę

Polacy nie oszczędzają na emeryturę

Polacy nie oszczędzają na emeryturęPonad połowa rodaków nie odkłada środków na emeryturę – wynika z raportu „Słabe filary polskiej emerytury” opublikowanego przez On Board PR. Dlaczego nie zabezpieczamy finansowo swojej przyszłości?

Aż 57 proc. respondentów za główną przyczynę podaje brak wolnych środków. 9 proc. ankietowanych deklaruje, iż nie oszczędza ze względu na brak zaufania do produktów emerytalnych oferowanych przez instytucje finansowe. 16 proc. przepytanych „jeszcze nie myślało o emeryturze”, a 13 proc. nie podjęło żadnych kroków, bo „jeszcze przyjdzie na to czas”.

1 proc. biorących udział w badaniu ufa, że środki gromadzone w ZUS i OFE zapewnią im godziwe życie. Choć zdecydowana większość Polaków uważa, że konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie majątkowe na „jesień życia”, nie korzystają oni z produktów emerytalnych dostępnych na rynku. Jaka jest tego przyczyna? 15 proc. jako główną barierę podaje zbyt wysoką składkę. Jednakowy odsetek badanych przyznaje, że nie korzysta z IKE bądź IKZE, gdyż treść umów i sformułowane w nich warunki są dla nich niezrozumiałe i nieprzejrzyste.

Wśród innych przyczyn podawanych przez respondentów znalazły się: brak możliwości wypłacenia odłożonych pieniędzy przed czasem, brak możliwości dziedziczenia, niewielki przychód z odkładanych środków, brak bezpieczeństwa lokowanych środków (klienci obawiają się, że wypłacą mniej, niż wpłacili).

Czy wszystkie wymieniane przez ankietowanych lęki i obawy mają uzasadnienie? Przyjrzymy się bliżej dwóm podstawowym instrumentom emerytalnym dostępnym na rynku IKE – Indywidualne Konto Emerytalne oraz IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. IKZE to stosunkowo nowa forma oszczędzania wprowadzona przez rząd z początkiem 2012 roku.

Zasadnicza różnica pomiędzy IKE a IKZE? Konta różnią się sposobem opodatkowania gromadzonych środków oraz wysokością uiszczanej składki. W IKE w skali roku możemy maksymalnie odłożyć trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z kolei w IKZE suma ta nie może przekroczyć 4 proc. naszego rocznego dochodu brutto. Osoby posiadające IKZE mogą odliczyć przekazywane na konto środki od podatku, zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania (podatek dochodowy).

Zarówno IKE, jak IKZE dają możliwość podjęcia środków przed okresem, w którym osiągamy wiek emerytalny (zwykle umowa zawiera tzw. minimalny czas przez jaki powinniśmy oszczędzać, np.10 lat, jeśli zlikwidujemy nasze konto emerytalne przed upływem tego czasu, od zgromadzonej sumy zostanie pobrana opłata).

Jeśli zgromadzone środki „dotrwają” na koncie, nie wypłacimy ich, przed osiągnięciem wieku emerytalnego, bez względu czy zażyczymy sobie wypłaty sumy w całości czy w ratach, unikniemy tzw. „podatku Belki” – w obu przypadkach. Jednakże posiadając konto w IKZE będziemy musieli odprowadzić podatek dochodowy (na dzień dzisiejszy 18 lub 32 proc.) zarówno od zgromadzonego kapitału, jak i odsetek.

Gdzie bardziej opłaca się gromadzić środki na przyszłą emeryturę? Z matematycznych wyliczeń wynika, że obie formy oszczędzania IKE oraz IKZE, przy takiej samej składce oraz strategii inwestycyjnej, przyniosą zbliżony dochód.

Jak zatem postąpić? Finansiści radzą, by osoby posiadające odpowiednie środki oraz motywacje i determinację, oszczędzały na własną rękę i samodzielnie decydowały o inwestowaniu środków. Bowiem końcowy dochód, niezależnie od formy gromadzenia środków, zależy przede wszystkim od podjętej strategii inwestycyjnej: ryzykownej (lokowanie głównie w akcje) bądź bezpiecznej (obligacje, fundusze inwestycyjne). Mając wystarczające środki, zapał oraz wiedzę, warto podjąć decyzję i ryzyko inwestowania na własną rękę, może zarobić znacznie więcej niż korzystając z „gotowych” produktów emerytalnych.

Nadmienić należy, iż zarówno IKE jak IKZE pozwalają na dziedziczenie zgromadzonych środków. Klienci nie powinni obawiać się o gromadzone środki, bowiem zaledwie część z nich inwestowana jest w ryzykowne akcje, zdecydowana większość w obligacje, fundusze inwestycyjne.

Sprawdź ofertę funduszy emerytalnych.