31.2 C
Warszawa
poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościPodwyżki stóp procentowych

Podwyżki stóp procentowych

Podwyżki stóp procentowychWe wtorek, 7 września, Ministerstwo Finansów opublikowało projekt budżetu na rok 2011. Znalazły się w nim prognozy dotyczące wysokości stóp procentowych w Polsce. Ministerstwo oczekuje, że Rada Polityki Pieniężnej zacznie podwyższać stopy już pod koniec tego roku, przez co stopa referencyjna wzrośnie o 25 punktów bazowych i będzie wynosić 3,75%. Jednocześnie, resort finansów przewiduje, że nastąpi nawet kilkuprocentowe umocnienie się naszej rodzimej waluty wobec euro i dolara.
Ministerstwo Finansów wysuwa przypuszczenia dotyczące stóp procentowych na podstawie przewidywanego przebiegu procesów inflacyjnych w średnim okresie. Zakłada przy tym zmianę kosztu pieniądza banku centralnego w taki sposób, że będzie ona podporządkowana realizacji ciągłego celu inflacyjnego. Opierając się na tych założeniach można stwierdzić, że RPP zacznie zacieśniać politykę monetarną pod koniec bieżącego roku, przez co główna stopa procentowa NBP wzrośnie.
W 2011 roku możemy mieć do czynienia ze stopniowym narastaniem presji inflacyjnej, w towarzystwie dynamicznie podstępującego ożywienia gospodarczego, dlatego projekt budżetu zakłada kontynuację cyklu podwyżek stóp procentowych NBP. W rezultacie tychże działań szacuje się, że stopa procentowa w ujęciu średniorocznym wzrośnie aż do poziomu 4,14%.
Być może już w październiku nastąpi podwyższenie stóp procentowych, w momencie, gdy opublikowana zostanie nowa projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego.
Wedle prognozy kursu walutowego, w latach 2010-2011 nastąpi umiarkowana stabilizacja nastrojów na globalnych rynkach finansowych, co spowoduje, że światowa gospodarka powróci na ścieżkę wzrostu, zaś złoty zacznie się umacniać. Nie należy zapominać, że nasza waluta znajduje się pod przemożnym wpływem tego, co dzieje się na światowych rynkach. Mniejszy wpływ na kurs złotego mają wydarzenia lokalne, pochodzące z polskiej gospodarki. Umocnieniu polskiej waluty powinny w tym czasie jednak sprzyjać zapowiadane podwyżki stóp procentowych NBP w ramach cyklu zacieśniania polityki pieniężnej.
Projekt budżetu wskazuje na średni kurs złotego w 2010 roku. Eksperci z Ministerstwa Finansów założyli, że w bieżącym roku średni kurs naszej waluty wynosił 3,88 zł za euro oraz 2,93 zł za dolara. W 2011 roku ma on natomiast wynosić 3,75 zł za euro oraz 2,88 zł za dolara. Można więc wysnuć wniosek, że w 2011 roku przewiduje się średnioroczną aprecjację złotego. W stosunku do euro specjaliści szacują skalę umocnienia złotego na 3,5%, a wobec dolara – na poziomie 1,7%. Czas pokaże czy wszystkie prognozy resortu finansów będą miały pokrycie w rzeczywistości.
M.M.
bankowynet.pl