sobota, 2 marca, 2024
Strona głównaAktualnościPIT-11 i obowiązek pracodawcy

PIT-11 i obowiązek pracodawcy

PIT-11 i obowiązek pracodawcyDo końca lutego pracodawca ma obowiązek przekazania swoim pracownikom dokumentów niezbędnych do dokonania corocznych rozliczeń z fiskusem. Jest on jednocześnie zobowiązany do sporządzenia i złożenia właściwemu urzędowi skarbowemu imiennej informacji PIT-11 w odpowiednim terminie.
Dokument ten zawiera dane dotyczące uzyskanych dochodów w ubiegłym roku, pobranych zaliczek na podatek oraz zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Powołując się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, czyli pracodawcy, mają obowiązek przekazania imiennej informacji do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
Co grozi pracodawcy za nieprzekazanie na czas pracownikowi PIT-11? Otóż, naraża się on na odpowiedzialność z kodeksu karnego. Pojawiają się w tym względzie pewne trudności interpretacyjne, ponieważ przepisy podatkowe nie podają jednoznacznie, czy imienna informacja to deklaracja, czy też informacja podatkowa. Według art. 53 § 30 KKS określenia te należy rozumieć tak, jak znaczenia wskazane w Ordynacji podatkowej. Przez deklarację, więc rozumie się także zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci.
W świetle postrzegania deklaracji, jako informacji imiennej, płatnik, który nie złoży jej w terminie, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Jeśli informacja imienna zostanie potraktowana tożsamo jak informacja podatkowa, wtedy za niedopełnienie obowiązku złożenia informacji podatkowej, płatnik podlega karze grzywny, która ma wysokość maksymalną 180 stawek dziennych. Stawka dzienna za przestępstwo skarbowe może być określona od 46,20 zł do 18 480 zł.
Maksymalna kara za uchybienia podatnika wynieść może, więc teoretycznie aż 3 326 400 zł. Z kolei, za wykroczenie skarbowe może być nałożona na płatnika kara grzywny w wysokości do 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli od 138,60 zł do 27 720 zł. Jest to kara grzywny za wykroczenie mniejszej wagi w świetle przepisów prawa.
Najczęściej, za niewydanie przez pracodawcę do końca lutego PIT-11 grozi kara w mniejszej wysokości. Traktowane jest to bowiem przez organy kontroli skarbowej, jako tzw. wypadek mniejszej wagi. Przy tego typu uchybieniach nakładany jest na płatnika mandat w wysokości 2 772 zł, czyli dwukrotność minimalnego wynagrodzenia. W innych przypadkach, co do zasady, kara grzywny nie powinna być wyższa za wykroczenie skarbowe od wskazanych 27 720 zł.
Pracodawcy powinno, więc w wysokiej mierze zależeć na tym, aby nie spóźnić się z przekazaniem pracownikowi wymaganych dokumentów, jeśli oczywiście nie chce on ponosić obciążeń z tytułu nieterminowego przekazania PIT-11. Takie postępowanie w konsekwencji mogłoby się okazać niezwykle dotkliwe dla kondycji finansowej płatnika i jego firmy.
źródło: Bankier.pl,
Barbara Sielicka, “Kara dla szefa, który na czas nie przekazał pracownikom PIT-11”.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Podobne wpisy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -

Najpopularniejsze