8 C
Warszawa
wtorek, 16 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościOchrona klientów czy zagrożenie dla działalności SKOK-ów?

Ochrona klientów czy zagrożenie dla działalności SKOK-ów?

Image of a loan application document that has been rejected.Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje między innymi działania mające na celu ograniczenie nadmiernego zapożyczania się polskich konsumentów. Z drugiej strony, reguluje rynek finansowy w Polsce, choć dotychczas jej rekomendacje dotyczyły najczęściej tylko sfery bankowej. Wkrótce ma się to zmienić za sprawą nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Jeśli rzeczywiście posłowie pozytywnie odniosą się do przygotowanej przez rząd ustawy, wówczas SKOK-i znajdą się pod nadzorem KNF.

Dodatkowo, jak zakłada nowelizacja ustawy, SKOK-i będą miały takie same obowiązki przy udzielaniu kredytów konsumenckich, co banki. Rząd argumentuje, że takie zmiany w prawie są konieczne, a działalność Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych potrzebuje regulacji, aby skutecznie zmniejszać udział niespłacanych w terminie pożyczek.

Często kredyty i pożyczki w SKOK-ach są udzielane bez zachowania zasad bezpieczeństwa finansowego. SKOK-i mniej skrupulatnie niż banki sprawdzają zdolność i wiarygodność kredytową wnioskodawców o pożyczkę. W efekcie udział niespłacanych terminowo pożyczek w SKOK-ach KNF szacuje nawet na 30%. SKOK-i obecnie obsługują 2,6 mln członków, gromadząc przy tym 17 mld zł depozytów. Są silnym podmiotem na rynku finansowym. Dotychczas brakowało konkretnych zmian w prawie, które pozwoliłyby na zwiększenie rentowności SKOK-ów. Warto zaznaczyć, że ponad połowa kas już dziś musi wdrożyć radykalne programy naprawcze, aby móc w dalszym ciągu prowadzić swoją działalność na polskim rynku finansowym.

Obecnie nowelizacją ustawy o nadzorze finansowym zajmuje się senacka komisja budżetu i finansów publicznych. Senatorzy Prawa i Sprawiedliwości mają jednak sporo wątpliwości i oceniają, że wprowadzenie między innymi wymogu badania zdolności kredytowej w sposób bardziej skrupulatny przez SKOK-i, tak jak i przez banki, doprowadzi do tego, że Polacy częściej będą się zapożyczać w firmach pożyczkowych, gdzie warunki udzielania pożyczek są znacznie bardziej liberalne. Senatorzy opozycji idą nawet o krok dalej w swoich rozważaniach, oskarżając rząd, że chce nałożyć na SKOK-i ograniczenia, które będą prezentem dla lichwiarzy.

SKOK-i objęte nadzorem finansowym KNF będą musiały odmawiać wielu klientom udzielenia pożyczki i nie będą mogły świadczyć realnej pomocy osobom, które znalazły się w zadłużeniowej pętli. Klienci ci będą zmuszeni po odmowie udzielenia pożyczki przez SKOK udać się do lichwiarza, który nie będzie miał problemu z pożyczeniem pieniędzy. PiS twierdzi, że planowane zmiany prawne zniosą konkurencję międzysektorową, a banki i SKOK-i będą w tożsamy sposób kredytować konsumentów.