8 C
Warszawa
wtorek, 16 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościNowelizacja ustawy o usługach płatniczych

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych

nowelizacja_ustawy_o_uslugach_platniczychSejm zdecydował się na uchwalenie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Miało to miejsce 13 czerwca bieżącego roku. Głosami 286 posłów nowe prawo odnoszące się do zasad świadczenia usług płatniczych zostało przyjęte. Przeciwnych wprowadzeniu nowelizacji ustawy było 123 posłów.

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych spowoduje, że zmienią się warunki dystrybucji pieniądza elektronicznego, jego wykupu, czy też zostaną wprowadzone zmiany dotyczące jego wydawania. Dotychczas regulacje odnoszące się do rynku usług płatniczych były niekompletne lub w ogóle nie istniały, przez co sami klienci z pewną dozą dystansu podchodzili do możliwości korzystania z pieniądza elektronicznego przy dokonywaniu codziennych zakupów. Nowe prawo ma doprowadzić z założenia do zwiększenia zaufania społecznego względem elektronicznego środka płatniczego, który zdaniem ekspertów, w przyszłości zajmie miejsce fizycznych pieniędzy, albo będzie z nimi skutecznie konkurował.

Zmiana prawa będzie niekoniecznie korzystna dla samych banków, które wydają karty płatnicze.

Dotychczas miały one w zasadzie monopol na prowadzenie rachunków osobistych. Dziś dopuszczono możliwość prowadzenia rachunków płatniczych przez instytucje inne niż banki.

Nowelizacja ustawy określa między innymi zasady wydawania kart płatniczych i wskazuje w sposób precyzyjny przypadki, w których banki będą miały możliwość pobierania od swoich klientów opłat z tytułu kart płatniczych. Celem twórców projektu nowelizacji było umożliwienie krajowym instytucjom pieniądza elektronicznego, łatwego podejmowania działalności i rozszerzania jej na kolejne rynki zbytu. Firmy chcące rozwijać swoją działalność w dziedzinie usług płatniczych, albo chcące przystąpić do konkurowania na tym rynku dotychczas napotykały na trudne do przezwyciężenia bariery. Dziś działalność takich przedsiębiorstw ma ułatwić wydawanie, wykup i samą dystrybucję pieniądza elektronicznego.

Za pośrednictwem nowego prawa poszerzony zostanie krąg instytucji oraz produktów możliwych do zaoferowania klientom przy dystrybucji świadczeń emerytalno-rentowych. Jak do tej pory świadczeniobiorcy emerytur i rent z Zakładów Ubezpieczeń Społecznych mogli pobierać je bezpośrednio na swoje konto w banku lub w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. Ma to ulec zmianie i to emeryt bądź rencista będzie mógł zadecydować, czy swoje świadczenie przeleje na konto w banku, czy też na konto założone w instytucji pieniądza elektronicznego i stamtąd będzie dysponował zgromadzonymi środkami finansowymi.

Dodatkowo, nowelizacja ustawy o usługach płatniczych ma regulować kwestie związane z tworzeniem instytucji pieniądza elektronicznego i nadzorowania ich funkcjonowania na rynku. Ma również w dłuższej perspektywie czasowej doprowadzić do ujednolicenia przepisów prawa unijnego.