6.3 C
Warszawa
sobota, 20 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościNowe regulacje prawne kredytów

Nowe regulacje prawne kredytów

Nowe regulacje prawne kredytówSejm wprowadza zmiany w ustawie dotyczącej kredytu konsumenckiego. W maju bieżącego roku parlamentarzyści przegłosowali poprawki dotyczące nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim. Nowela miała za zadanie dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnych.
Posłowie zaakceptowali poprawki w ustawie, jakie zostały wprowadzone przez Senat. Jednocześnie, należy powiedzieć, że przyjęli oni założenia, by dokonywanie odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego można było przeprowadzić w dowolnej formie. Dotychczas konsument odstępujący od umowy kredytowej musiał złożyć w banku dokument według wzoru przedstawionego przez kredytodawcę.
Ustawa wprowadzi w życie Ujednolicony Europejski Formularz Kredytowy. Ma on z założenia zawierać wszelkie, podstawowe informacje o kredycie, które pomogą klientom na podjęcie świadomej decyzji dotyczącej zawieranej umowy kredytowej. Jednocześnie, formularz ma z założenia ułatwić porównywanie ofert bankowych.
Posłowie zdecydowali o odrzuceniu poprawki, która według opinii Senatu miała za zadanie zwiększyć wydatnie ochronę konsumenta przed popadnięciem w spiralę nadmiernego zadłużania się. 1 kwietnia 2011 roku uchwalono w Sejmie ustawę dotyczącą kredytu konsumenckiego. Dzięki niej możliwe było dostosowanie przepisów obowiązujących w Polsce do prawa Unii Europejskiej. Ustawa ta pozwala klientom banków na zaciąganie pożyczek nie tylko na terenie kraju, ale również we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Ustawa wprowadzona przez posłów wskazuje na to, że banki mają dziś pełne prawo pobierania dodatkowych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty pożyczki przez klienta, ale tylko wyłącznie tych o stałej stopie oprocentowania. Musi być spełnione jeszcze dodatkowe założenie, że spłacona przed terminem kwota przekracza w ciągu 12 miesięcy określoną wartość. Wcześniejsza ustawa nie nakładała na klienta spłacającego kredyt przed terminem żadnych kosztów tego rodzaju.
Wprowadzone poprawki ustawowe podniosły górną granicę kredytu konsumenckiego, która dotychczas wynosiła 80 000 zł. W chwili obecnej jest to już kwota 255 550 zł albo równowartość wymienionej kwoty w walucie obcej. Wśród innych zmian wymienia się wydłużenie terminu odstąpienia przez klienta od umowy kredytowej. Będzie mógł on tego dokonać w ciągu 14 dni od podpisania umowy, a nie w ciągu 10, jak było do tej pory. Jednocześnie, należy zaznaczyć, że konsument nie będzie ponosił w związku z tym żadnych, dodatkowych kosztów, z wyłączeniem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu, aż do dnia jego całkowitej spłaty.
Nowo wprowadzone przepisy dotyczące kredytu konsumenckiego zlikwidowały maksymalny, 5% próg łącznej kwoty wszystkich kosztów kredytowych. Ustawa czeka na podpis prezydenta, a jej przepisy wejdą w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
M.M. – bankowynet.pl
źródło: Onet.pl