14.8 C
Warszawa
niedziela, 23 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościNowe produkty strukturyzowane w ING

Nowe produkty strukturyzowane w ING

Nowe produkty strukturyzowane w INGSzybki zysk przy niewielkim ryzyku. Bank Ślaski przygotował nową ofertę produktów strukturyzowanych. Subskrypcje lokat terminowych “Postaw na złoto” i “Mocny kwartet” potrwają do 22 czerwca.

Nowe produkty strukturyzowane oferowane przez ING Bank Śląski to dwuletnie lokaty, których końcowa wysokość oprocentowania będzie uzależniona od wzrostu cen surowców.

“Postaw na złoto” to klasyczny produkt strukturyzowany z gwarancją zwrotu 100 proc. zainwestowanego kapitału i oprocentowaniem, które w całości oparte jest o zmianę wartości ceny instrumentu bazowego – indeksu ceny złota (GOLDLNPM). Instrument daje możliwość osiągnięcia zysku nawet w wysokości 20 proc.

„Mocny kwartet” to połączenie klasycznej lokaty z produktem strukturyzowanym. W pierwszym roku inwestycji gwarantowane jest oprocentowanie w wysokości 5,50 proc. W drugim roku będzie ono uzależnione od zmiany ceny surowców na światowych rynkach. Koszyk instrumentów bazowych składa się z czterech surowców: ropy naftowej, srebra, miedzi i kukurydzy. W przypadku produktu „Mocny kwartet” maksymalny łączny zysk z inwestycji może wynieść 15,5%.

Produkty strukturyzowane to połączenie bezpiecznych produktów depozytowych wraz z instrumentami pochodnymi – opcjami. Służą do dywersyfikacji aktywów poprzez możliwość inwestowania na różnych rynkach finansowych. Ostateczna rentowność uzależniona jest od wartości określonego wskaźnika rynkowego (instrumentu bazowego), a zatem: indeksów giełdowych, kursów akcji, surowców (np. ropy naftowej, złota, srebra, gazu ziemnego) czy produktów rolnych, a także koszyków akcji, surowców, kursów walut, stóp procentowych.

Produkty “Postaw na złoto” i “Mocny kwartet” dostępne są dla posiadaczy konta osobistego bądź otartego rachunku oszczędnościowego w ING Banku Ślaskim

Minimalna wysokość inwestycji w przypadku obu produktów wynosi 3 000 PLN. Okres inwestycji to 24 miesiące. ING Bank Ślaski gwarantuje 100-procentowy zwrot wpłaconych środków.

Subskrypcji dokonać można w dniach od 4 do 22 czerwca 2012 roku w dwojaki sposób: w dowolnej placówce banku bądź za pośrednictwem platformy internetowej ING BankOnLine.

Sprawdź ofertę lokat i pomnóż kapitał.