8.2 C
Warszawa
czwartek, 18 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościNowe pakiety dla MSP

Nowe pakiety dla MSP

Nowe pakiety dla MSPKredyt Bank przygotował dla swoich klientów komercyjnych nowe pakiety produktowe. Odbiorcami nowej oferty są podmioty z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ofercie znalazły się pakiety: Pakiet Plus, Komfort, Super oraz Premium. Warto podkreślić, że już jesienią poprzedniego roku Kredyt Bank zdecydował się na wdrożenie odmiennego modelu bankowości relacyjnej, a dzisiejsza oferta jest jego integralnym elementem.
Już w 2010 roku właściciel Kredyt Banku podjął decyzję o wprowadzeniu w życie nowej strategii, której jednym z głównych założeń było zdecydowane zwiększenie udziału Kredyt Banku w rynku obsługi podmiotów MSP. Dzięki temu w ciągu kilku ostatnich miesięcy ubiegłego roku bank cieszył się rosnącym zainteresowaniem tego rodzaju klientów, powiększając ich grono o wiele szybciej, niż w poprzednich latach. Potwierdzeniem tego faktu jest otwarcie w 2010 roku przez klientów MSP wielu rachunków bieżących. Trend ten trwa również w roku bieżącym. Dzięki bankowości opierającej się w dużej mierze na relacjach i budowaniu długoterminowej współpracy z klientami MSP, Kredyt Bank ma możliwość sukcesywnego dążenia do realizacji swoich strategicznych celów.
Dzięki nowym pakietom produktowym Kredyt Banku firmy z sektora MSP mają możliwość skorzystania z produktów i usług, używając do tego celu jednego ze wspominanych pakietów. Mogą oni wybrać w sposób indywidualny pakiet produktowy od banku, ściśle spełniający ich realne wymagania, które wiążą się z prowadzoną działalnością. Kredyt Bank dostarcza klientom MSP wysokiej jakości produkty i usługi bankowe, które są dostosowane do ich zróżnicowanych skądinąd potrzeb.
Każdy klient MSP ma nieco inne wymagania odnoszące się do produktów bankowych, stąd też Kredyt Bank przygotował dla tychże podmiotów cztery różne pakiety produktowe. Każdy z pakietów zawiera rachunek bieżący, jako podstawowy produkt bankowy. Jednocześnie, klienci MSP w Kredyt Banku mogą liczyć na dostęp do systemu bankowości elektronicznej, mają do dyspozycji określoną liczbę darmowych przelewów zewnętrznych krajowych wykonywanych za pośrednictwem Internetu, oraz zupełnie nielimitowane przelewy wewnętrzne i zlecenia stałe. W każdym pakiecie znajdziemy również karty do konta.
Wykupując pakiet Komfort, klient ma dodatkowo większą liczbę bezpłatnych, krajowych przelewów zewnętrznych, wykonywanych przez Internet, bezpłatny dostęp do innowacyjnej aplikacji Autodetailing oraz możliwość stosowania karty charge bezpłatnie.
Pakiet Super jest kolejnym produktem zbiorczym oferowanym przez Kredyt Bank. W stosunku do pakietu Komfort, daje on klientowi dodatkowo 3 rachunki pomocnicze, możliwość darmowego korzystania z 3 złotych kart charge, jak również większą liczbę przelewów zewnętrznych, wykonywanych bezpłatnie.
Pakiet Premium z kolei jest najbardziej rozbudowany. Gwarantuje użytkowanie w ramach jednej, miesięcznej opłaty, maksymalnie do 5 rachunków pomocniczych. Klient może wykonać aż 60 przelewów zewnętrznych bezpłatnie, może korzystać z 5 kart debetowych, 5 kart złotych typu charge, a także do jego dyspozycji oddanych jest dodatkowo 10 bezpłatnych przelewów zagranicznych.
Ekspresowe przelewy zagraniczne wykonywane przez Kredyt Bank w ramach pakietu Premium mają bardzo atrakcyjną cenę. Dodatkowo, użytkownicy tego pakietu korzystają bezpłatnie z aplikacji Flexims, stosowanej w finansowaniu handlu oraz z platformy Autodetailing. Im bardziej zaawansowany pakiet produktowy, tym Kredyt Bank pobiera za niego wyższą opłatę.
M.M. – bankowynet.pl
źródło: Kredyt Bank