5.8 C
Warszawa
czwartek, 18 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościNiższe bezrobocie za trzy lata

Niższe bezrobocie za trzy lata

Niższe bezrobocie za trzy lataWieloletni Plan Finansowania Państwa na lata 2010-2013 zakłada, że w 2013 roku w Polsce stopa bezrobocia wyniesie zaledwie 7,3%. Jednocześnie, w parze z niskim bezrobociem idzie wzrost płac.
W chwili obecnej bezrobocie w Polsce jest dosyć wysokie i wynosi mniej więcej 12%. Rząd prognozuje, że już w następnym roku spadnie ono do poziomu 9,9%, a w 2012 roku będzie znów niższe i wyniesie 8,6%. Ostatecznie, w ciągu 3 lat bezrobocie ma spaść do poziomu 7,3%. Eksperci twierdzą, że jest to nader optymistyczna prognoza, choć zakładany wzrost zatrudnienia w Polsce nie będzie tak wysoki, jak w okresie prawdziwego boomu, w latach 2006-2008.
Od czego zależeć będzie tak duży wzrost zatrudnienia w naszym kraju? Otóż, ma on być pochodną wielu czynników, założonych przez rząd. Do czynników tych zalicza się coraz bardziej odczuwalny niż demograficzny, jak również znaczny ubytek ludności w wieku produkcyjnym. Zgodnie z prognozą wpisaną do Wieloletniego Planu Finansowania Państwa, w 2010 roku w Polsce ubytek ludności zdolnej do pracy wyniesie około 100 tysięcy osób. Jest to liczba znaczna, dlatego też wpłynie ona na spadek poziomu bezrobocia w naszym kraju.
Oprócz czynników zaliczanych do grona demograficznych, istotny wpływ na wzrost zatrudnienia w Polsce ma mieć oczekiwana przez specjalistów poprawa globalnej sytuacji gospodarczej. Przyjęty przez autorów Wieloletniego Planu Finansowania Państwa scenariusz zakłada, że wzrost PKB w strefie euro w 2011 roku wyniesie 1,5%. W kolejnych latach ma być on wyższy i wzrosnąć do poziomu 2%. Co ciekawe, sytuacja w Polsce w wysokim stopniu zależy od tego, co dzieje się w Niemczech. Sygnały napływające od naszego zachodniego sąsiada dziś wskazują, że prognoza spadku bezrobocia w Polsce jest w dużej mierze uzasadniona. Dodatkowym bodźcem, który wpłynie na przyspieszenie dynamiki wzrostu PKB ma być organizacja przez Polskę i Ukrainę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.
Niestety, ale daleko idące zmniejszenie bezrobocia nie spowoduje znacznego wzrostu płac. Wedle przyjętych przez rząd założeń, wynagrodzenia wzrosną, ale w sposób co najwyżej umiarkowany. Będzie to spowodowane restrykcyjną polityką w sferze budżetowej. Z drugiej jednak strony, niższe bezrobocie może w korzystny sposób wpłynąć na wzmocnienie pozycji pracownika podczas przeprowadzania negocjacji płacowych z pracodawcą.
Trzeba podkreślić, że prognozy zawarte w Wieloletnim Planie Finansowania Państwa wcale nie muszą mieć pokrycia w rzeczywistości. Przewidywane wyniki bezrobocia i wzrostu płac mogą być zarówno lepsze, jak i gorsze. W chwili obecnej trudno bez wątpienia stwierdzić cokolwiek. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że przyszłość przyniesie rzeczywiście tyle miłych niespodzianek, o jakich wspominali autorzy rządowego planu.
źródło: Bankier.pl,
Łukasz Piechowiak, “W 2013 roku bezrobocie wyniesie 7,3%”.