22.4 C
Warszawa
środa, 19 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościMarna sytuacja polskich SKOK-ów

Marna sytuacja polskich SKOK-ów

kontrola_w_skokachKomisja Nadzoru Finansowego zwraca uwagę na fakt, że wiele SKOK-ów w Polsce ma bardzo trudną sytuację finansową. Zmagają się z brakiem spłaty udzielonych pożyczek i mają bardzo niskie kapitały własne. Czy także sam SKOK Stefczyka, który przez lata był stawiany za wzór dla pozostałych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, również ma jakieś problemy w swojej działalności?

Z raportu z badania sprawozdania finansowego z 2012 roku wynika, że jego sytuacja nie jest najlepsza. Jak informuje Gazeta Wyborcza, SKOK Stefczyka w ubiegłym roku zmuszony został do utworzenia rezerwy na złe długi w wysokości ponad miliarda złotych. Tymczasem, miał on jednocześnie kłopoty odzyskaniem 42% pożyczek udzielonych przez siebie. Jego sytuacji finansowej nie poprawiła działalność sponsoringowa, w stosunku do prawicowych polityków.

SKOK dysponuje prawie 6 mld zł oszczędności Polaków. Posiada 396 placówek i 121 punktów agencyjnych. Łącznie, na rynku istnieje 2,6 mln osób, które przystąpiły do Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, a co trzecia z nich jest członkiem SKOK-u Stefczyka.

Ubiegłoroczne badanie sprawozdania finansowego Kasy Stefczyka zostało skonstruowane przez Zespół Ekspertów Finansowych Auditor z Sopotu. Na koniec 2012 roku klienci SKOK-u Stefczyka byli mu winni ponad 4,7 mld zł, z czego ponad 1,5 mld zł to należności przeterminowane, z których ściągnięciem Kasa Stefczyka ma nie lada problemy.

Przez lata w SKOK-u Stefczyka utrzymuje się wysoki stan kredytów przeterminowanych, a odpisy aktualizacyjne tworzone przez Kasę są niewystarczające i nie zabezpieczają w pełni ryzyka ponoszonego przez nią. Kondycja finansowa SKOK-u Stefczyka pozostawia wiele do życzenia.

Oprócz 1,5 mld zł przeterminowanych należności, SKOK Stefczyka sprzedał zagranicznej, luksemburskiej spółce wierzytelności o wartości ponad 800 mln zł, w zamian za co otrzymał długoterminowe, dłużne papiery wartościowe. Gdyby nie taka praktyka, SKOK Stefczyka zmuszony byłby do zdecydowanego zwiększenia rezerwy pieniężnej. Łączne przeterminowane wierzytelności SKOK-u szacowane są na 42% sumy udzielonych pożyczek. W przypadku banków, poziom przeterminowanych kredytów jest wielokrotnie niższy – około 8%. We wszystkich SKOK-ach wynosi on zaś około 30%, jak twierdzi Komisja Nadzoru Finansowego.

SKOK Stefczyka jest największą tego typu instytucją finansową na polskim rynku, głównie za sprawą przejętych w ciągu okresu swojej działalności pomniejszych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, niestety wraz z ich długami, za co dziś słono płaci.