26.4 C
Warszawa
sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaAktualnościMultiBank: Zmiany oprocentowania

MultiBank: Zmiany oprocentowania

1 sierpnia 2006 roku wprowadzone zostaną zmiany w Tabeli Oprocentowania MultiBanku. Modyfikacje dotyczą m.in.: kredytów hipotecznych, samochodowych, depozytów bieżących złotowych oraz depozytów terminowych walutowych.
Kredyty hipoteczne: zmiana oprocentowania
Obniżona zostanie wysokość oprocentowania kredytów mieszkaniowych udzielanych w PLN o 0,3 pkt. procentowego. Minimalne oprocentowanie dla kredytów mieszkaniowych w PLN i kredytów WWJ od 1 sierpnia 2006 r. zostaje ustalone na poziomie 4,85%. Nowe atrakcyjne stawki oprocentowania w złotówkach dotyczą również pożyczek hipotecznych, udzielanych już od 8% i kredytów konsolidacyjnych udzielanych od 6,6%, w przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia 2006 r.
Równoczesnej modyfikacji ulega oprocentowanie kredytów hipotecznych denominowanych we franku szwajcarskim – wzrost o 0,5 pkt. procentowego dla kredytów uruchomionych do 31 lipca 2006 roku włącznie. Minimalne oprocentowanie dla kredytów denominowanych we franku szwajcarskim, uruchomionych począwszy od dnia 1 sierpnia 2006 r., zostaje ustalone na poziomie 1,6%. Zmiany są efektem wzrostu stóp referencyjnych determinujących poziom oprocentowania i nie dotyczą kredytu refinansowego “Refinansowy Kredyt Hipoteczny 24h”.
Depozyty: atrakcyjniejsze warunki
Wprowadzone zostaną nowe stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego (PLN), promujące oszczędzanie z wykorzystaniem tego elastycznego narzędzia. Zniesiona zostanie również opłata za uruchomienie rachunku oszczędnościowego dla MultiKonta ja oraz my z jednoczesnym podwyższeniem jego oprocentowania nawet do poziomu 3,10% dla posiadaczy MultiKonta my i 3,35% dla posiadaczy MultiKonta Aquarius. Podwyższeniu oprocentowania na rachunku oszczędnościowym towarzyszy korekta oprocentowania MultiKont do poziomu 0,1% w przypadku MultiKonta jestem, ja i my oraz do poziomu 0,3% w przypadku MultiKonta Aquarius.
Zachęcając do korzystania z depozytów, MultiBank podnosi oprocentowanie wszystkich lokat walutowych. W przypadku lokat w USD wzrośnie ono nawet do wysokości 3,40%. Pozostałe kredyty udzielane w ramach Planów Finansowych, kredyt auto-moto oraz kredyt na zakup środków transportu dla przedsiębiorców: modyfikacja oprocentowania
Oprocentowanie pozostałych kredytów w PLN (udzielanych w ramach Planów Finansowych) podwyższone zostaje z 7,75% do 8% dla wszystkich kredytów uruchomionych po dniu 25 listopada 2005 r. Wzrost stóp referencyjnych na rynku wpłynie na zmianę oprocentowania kredytu auto-moto waloryzowanego kursem CHF, USD i EUR. Wzrośnie ono o 0,5 pkt. procentowego – odpowiednio do poziomu nie przekraczającego 5,5% dla kredytów waloryzowanych w CHF, do 8% dla USD i 7,5% dla EUR. Podobnie ukształtuje się oprocentowanie kredytów na zakup środków transportu dla przedsiębiorców i będzie ono wynosiło 5,5% dla kredytów waloryzowanych w CHF, 8% dla USD i 7,5% dla EURO.
Równoczesnej zmianie ulega Tabela Opłat oraz Prowizji MultiBanku w obszarze kredytów na działalność gospodarczą. Kredyty na działalność gospodarczą: zniesienie opłaty za niewykorzystany limit w PFB. MultiBank znosi opłatę z tytułu niewykorzystanej części limitu kredytowego dla podmiotów gospodarczych – posiadaczy Planu Finansowania Biznesu. Dotychczas wynosiła ona 1% od wartości niewykorzystanego limitu.
źródło: MultiBank – informacja prasowa
sprawdź ofertę: MultiBank