20.9 C
Warszawa
sobota, 22 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościMultiBank: Więcej do inwestowania

MultiBank: Więcej do inwestowania

Centrum Oszczędzania – platforma finansowa MultiBanku pozwalająca na lokowanie pieniędzy w fundusze inwestycyjne – rozszerzyła swoją ofertę o kolejne Fundusze. Centrum Oszczędzania MultiBanku ruszyło ponad dwa lata temu proponując 33 fundusze inwestycyjne zarządzane przez sześć Towarzystw. Dzisiejsza oferta jest jedną z najbogatszych na rynku i obejmuje już ponad 60 lokat bankowych, 67 funduszy inwestycyjnych, w tym dwa fundusze funduszy (funds of funds), Rachunek oszczędnościowy MultiIKE, 7 IKE MultiFunduszy oraz IKE MultiUbezpieczenie.

“Od 20 grudnia 2005 Centrum Oszczędzania MultiBanku dysponuje 67 funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez dziesięć Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.” – mówi Daniel Wrzesiński, odpowiadający za projekt w MultiBanku – “Dołączyły do nas fundusze PZU FIO Akcji NOWA EUROPA jak również PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony.” – dodaje.

Klienci mogą lokować swoje oszczędności korzystając z pomocy doradców w Centrach Usług Finansowych MultiBanku lub też poprzez Internet (www.multibank.pl), pozwalający na całkowicie bezpłatne zarządzanie własnymi finansami.
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, ze względu na swoją politykę inwestycyjną, łączy cechy funduszu akcji, papierów dłużnych oraz rynku pieniężnego. Inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w akcje.
PZU FIO Akcji NOWA EUROPA zaliczany jest do kategorii funduszy akcji zagranicznych. Fundusz polecany jest osobom oczekującym ponadprzeciętnych zysków z inwestycji w dłuższym okresie i jednocześnie akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne. Fundusz inwestuje powierzone środki w akcje oraz kwity depozytowe wyselekcjonowanych spółek giełdowych regionu europejskich rynków wschodzących, który obejmuje m.in. takie państwa jak Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Federacja Rosyjska, Turcja oraz republiki nadbałtyckie (Estonia, Litwa i Łotwa).
źródło: MultiBank – informacja prasowa
sprawdź ofertę: MultiBank