20.4 C
Warszawa
sobota, 13 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościmPLAN w oparciu o LIBOR / WIBOR

mPLAN w oparciu o LIBOR / WIBOR

mBank wprowadza zmiany w sposobie wyliczania oprocentowania kredytów hipotecznych – stopa będzie ustalana w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR lub LIBOR. Dodatkowo mBank rezygnuje z wymogu deklarowania weksla własnego in blanco, jako zabezpieczenia kredytu, na rzecz ubezpieczenia na życie. Oprocentowanie kredytów jak również pożyczek hipotecznych oferowanych przez mBank w ramach mPLANU, dla wniosków złożonych po 1 września br., wyznaczane będzie w oparciu o:

  • stawkę referencyjną WIBOR 3M + marża stała banku w całym okresie kredytowania dla kredytów złotowych
  • stawkę referencyjną LIBOR 3M dla CHF + marża stała w całym okresie kredytowania
  • LIBOR 3M dla EURO + marża stała w całym okresie kredytowania
  • LIBOR 1M dla USD + marża stała w całym okresie kredytowania

Oprocentowanie kredytu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki referencyjnej o 10 p. p. Porównanie wartości stawek odbywać będzie się raz w miesiącu.
Jednocześnie mBank rezygnuje z prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego oraz konieczności przedstawiania przez Kredytobiorcę weksla in blanco.
Zabezpieczeniem kredytu lub pożyczki hipotecznej staje się obowiązkowe ubezpieczenie na życie.
Klient może skorzystać z najtańszej na rynku oferty mBanku i TU Compensa Życie S.A. lub zakupić polisę u dowolnego ubezpieczyciela, przy czym w drugim przypadku oprocentowanie kredytu będzie o 0,5 % wyższe.
Ubezpieczenie na życie oraz od trwałej niezdolności do pracy oferowane w mBanku, w przypadku śmierci Klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy w wyniku wypadku lub choroby, zabezpiecza jednorazową spłatę pozostałej części zadłużenia Klienta. Składka za ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy przez pierwsze 24 miesiące wynosi 1,5 % kwoty kredytu. Od 25 miesiąca Klient zapłaci miesięcznie 0,02 % od salda zadłużenia. Kredyt hipoteczny przyznawany jest w PLN, CHF, USD i EUR, na okres do 45 lat. mPLAN może być przeznaczony również na refinansowanie i konsolidację kredytów zaciągniętych w innych bankach.
źródło: mBank – informacja prasowa
sprawdź ofertę: mBank