30.7 C
Warszawa
piątek, 12 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościLider dotacji unijnych

Lider dotacji unijnych

Bank Zachodni WBK nowym liderem projektów inwestycyjnych wspieranych środkami unijnymi. BZ WBK jest bankiem, który skredytował najwięcej projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach czwartej rundy aplikacyjnej działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – wynika z rankingu opublikowanego niedawno przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
W ramach czwartej rundy aplikacyjnej Bank Zachodni WBK skredytuje aż 64 projekty inwestycyjne, które otrzymają dotacje ze środków UE. Celem działania 2.3 SPO jest zwiększenie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej oraz technologicznej. Polscy przedsiębiorcy mogą liczyć tutaj na bezzwrotne dotacje w wysokości od 10 tys. do 1 250 tysięcy złotych, przy czym przy wsparciu projektu przekraczającego kwotę 125 tys. złotych przedsiębiorca jest zobowiązany sfinansować swoją inwestycję kredytem w kwocie nie mniejszej niż jedna czwarta wsparcia, na jakie liczy.
To właśnie w takich przypadkach przedsiębiorcy, którzy złożyli swoje aplikacje w ramach czwartej rundy przyznawania dotacji najczęściej korzystali ze specjalnych kredytów przygotowanych dla nich przez BZ WBK. Pierwsza pozycja w rankingu PARP dowodzi, że oferta BZ WBK jest korzystna dla przedsiębiorców, a sam bank skutecznie wspiera ich w pozyskiwaniu środków z UE. Między innymi w tym celu, jeszcze przed wejściem Polski do UE – w 2003 roku – Bank Zachodni WBK wprowadził do swoich oddziałów doradców europejskich, czyli specjalistów pomagających w pozyskiwaniu dotacji z funduszy europejskich. Do ich zadań należy m. in. przekazywanie informacji dotyczących możliwości finansowania z programów unijnych, identyfikacja programów, w ramach których może być realizowana konkretna inwestycja, wskazywanie firm i instytucji, z których wsparcia mogą korzystać przedsiębiorcy, szczególnie, jeśli chodzi o kwestie kwalifikacji kosztów inwestycji, czy też wypełniania wniosków. Obecnie w oddziałach BZ WBK pracuje ok. 200 doradców europejskich i jest to największa sieć tego rodzaju specjalistów na polskim rynku bankowym.
W ramach działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na wsparcie mogą liczyć m.in. działania modernizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach zmierzające do wprowadzenia znaczącej zmiany produktu lub procesu produkcyjnego, wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne różnych przedsiębiorstw, projekty mające na celu zastosowanie I wykorzystanie technologii informatycznych I komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.
źródło: Bank Zachodni WBK – informacja prasowa
sprawdź ofertę: Bank Zachodni WBK