14.8 C
Warszawa
niedziela, 23 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościKwota bazowa dla emerytów

Kwota bazowa dla emerytów

Kwota bazowa dla emerytówRząd zapowiada zmiany w zakresie pracy emerytów. Okazuje się, że spośród emerytów, którzy cały czas łączą pracę i emeryturę, zyskają wyłącznie ci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny. W zamian za rezygnację ze świadczenia emerytalnego nabędą oni prawo do jego przeliczenia z nową kwotą bazową.
Do końca września bieżącego roku pracujący emeryci będą zmuszeni wybrać, czy chcą pracować w dotychczasowej firmie, czy też wybierają emeryturę. Taki wybór będzie dotyczył tych osób, które po 8 stycznia 2009 roku przeszły na emeryturę bez rozwiązania stosunku pracy. Jeśli będą oni chcieli kontynuować zatrudnienie, zyskają możliwość przeliczenia emerytury na podstawie nowej kwoty bazowej, po przepracowaniu co najmniej 30 miesięcy.
Taką możliwość zapisano w prezydenckim projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Naturalnie, emeryci nie podchodzą entuzjastycznie do tej propozycji. Oczekiwali od prezydenta o wiele więcej. W zasadzie, już w chwili obecnej można przeliczyć świadczenie z nową kwotą bazową po przepracowaniu rzeczonego okresu 30 miesięcy. W takim przypadku część socjalna nowo przyznawanej emerytury, czyli 24% kwoty bazowej, ustalana jest od nowej kwoty, obowiązującej z chwilą złożenia wniosku.
W prezydenckim projekcie zmiany ustawy o emeryturach i rentach znalazł się zapis, mówiący o tym, że wszystkie osoby bez względu na wiek, będą miały możliwość przeliczenia emerytury po co najmniej 30 miesiącach pracy. Wyznaczony termin będzie liczony od dnia zrezygnowania z jednoczesnego pobierania emerytury i wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy.
Nowa kwota będzie również dotyczyć tylko i wyłącznie części socjalnej. Warto podkreślić, że osoby pobierające wcześniejsze emerytury nic nie zyskają więc na takich rozwiązaniach. Są one korzystne wyłącznie dla emerytów po ukończeniu 60 lub 65 roku życia.
Niestety, ale osobom, którym nie uda się przepracować 30 miesięcy, nie będą przysługiwały nowe rozwiązania. Na to w sposób jednoznaczny wskazuje projekt prezydenckich zmian w ustawie. Osoby te mogą ustalić wysokość emerytury na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. W rezultacie będą uwzględniane zarobki uzyskane po przyznaniu świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczy je, stosując nową kwotę bazową, która będzie obowiązywać w dniu zgłoszenia stosownego wniosku o przeliczenie emerytury.
Z takiej możliwości można skorzystać, ale pod warunkiem, że do ponownego ustalenia wysokości wskaże się m.in. zarobki przypadające w całości lub w części po przyznaniu świadczenia. Ponadto, trzeba uzyskać wyższy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru z nowo wyznaczonego okresu, w stosunku do wskaźnika obliczonego poprzednio. To ostatnie zastrzeżenie nie jest wymagane, gdy emeryt nawet przez jeden dzień nie pobierał emerytury z powodu jej zawieszenia.
Dodatkowo, warto podkreślić, że ZUS nie wymaga wyższego wskaźnika w przypadku, gdy świadczeniobiorca wskaże do ponownego ustalenia podstawy wymiaru, zarobki osiągnięte w całości po przyznaniu już emerytury. Jednocześnie, nowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczeń musi wynosić minimum 130%.
M.M.
bankowynet.pl