23.6 C
Warszawa
niedziela, 26 maja, 2024

Gdzie po kredyt dla seniora?

Daughter teaching her senior mother to use touchpad.Restrykcyjne warunki zaciągania kredytów w polskich bankach powodują, że w ostatnich latach zmniejszyło się grono konsumentów, których „stać na kredyt”. Kilkukrotne obniżki głównych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej zmniejszyły jednak koszty kredytowe, automatycznie zwiększając zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców. Czy w ich gronie mogą znajdować się obecnie seniorzy? Czy banki są skłonne do kredytowania osób po 60. roku życia?

Seniorzy idealnymi klientami banków
Statystycznie rzecz ujmując senior jest doskonałym klientem banku, a więc ten nie powinien mieć z goła żadnych obiekcji przed kredytowaniem osób starszych. O przewadze seniorów nad innymi kredytobiorcami decydują:

  • Rzetelność w wywiązywaniu się ze spłaty zobowiązań,
  • Stałe wynagrodzenie, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • Rozwaga w zaciąganiu kredytów i pożyczek.
  • Klienci banków w najstarszej grupie wiekowej nie pożyczają pieniędzy z banków zbyt często, a jeśli już, to są to raczej niewielkie kwoty kredytów gotówkowych.

Kredyt hipoteczny dla seniora?

O ile banki nie będą miały żadnych przeciwwskazań co do udzielenia seniorom kredytu gotówkowego, na przykład na okres 2-3 lat, to już w przypadku z reguły długoterminowych kredytów hipotecznych sytuacja ta będzie wyglądała odmiennie. Kredyt hipoteczny jest poważnym obciążeniem dla kredytobiorcy, co wiąże się z ponoszeniem przez bank ryzyka. Senior będzie mógł zaciągnąć kredyt hipoteczny, ale na pewno nie na 25-30 lat. Istnieje bowiem większe prawdopodobieństwo tego, że osoba starsza po prostu nie dożyje spłaty zobowiązania kredytowego. Zaciągniecie kredytu hipotecznego przez seniora najpewniej będzie związane z koniecznością wykupienia dodatkowych ubezpieczeń spłaty kredytu, z ubezpieczeniem na życie włącznie. Bank ograniczy też okres spłaty kredytu. W wielu bankach granicznym wiekiem, jaki może osiągnąć kredytobiorca na koniec okresu spłaty zobowiązania kredytowego, jest 70-75 lat. Jeśli więc o kredyt hipoteczny w banku będzie wnioskował senior w wieku 65 lat, może się okazać, że otrzyma on decyzję o udzieleniu kredytu tylko na 5 lat, co automatycznie wpłynie w sposób negatywny na zdolność kredytową klienta i na ostateczną wysokość kredytu hipotecznego.

W Polbanku granica wieku kredytobiorcy wynosi 75 lat, podobnie jak w Banku Pekao SA, w Alior Sync i mBanku 80 lat, a w Getin Banku jedynie 70 lat. W tym ostatnim przypadku można jednak zaciągnąć kredyt nawet po 70-tce, jeśli senior zapewni zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci żyrantów. W razie problemów seniora ze spłatą kredytu, to żyranci wywiążą się ze zobowiązania wobec banku. W ING Banku Śląskim i w BZ WBK nie ma generalnie limitu wiekowego, ale jeśli kredytobiorca ma więcej niż 65 lat, obligatoryjnie musi wykupić ubezpieczenie kredytu. Wyraźnie Bank Pocztowy jest bankiem „przyjaznym” dla emerytów. Nie ma tu limitu wiekowego spłaty kredytu, a obowiązkowe ubezpieczenie na życie trzeba wykupić dopiero wtedy, gdy kredytobiorca ma więcej niż 80 lat. Bank Polskiej Spółdzielczości indywidualnie decyduje, czy zastosować limit wieku kredytobiorcy i czy zobowiązać go do wykupienia ubezpieczenia kredytu. W PKO Banku Polskim senior w wieku 65 lat i więcej, będzie mógł zaciągnąć kredyt jedynie na 5 lat. Eurobank stosuje granicę wiekową dla seniorów zaciągających kredyt na poziomie 79 lat, a od 70-tki ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe.

Gdzie senior ma szansę na kredyt?

Najczęściej seniorom kredytów udzielają banki, w których starsze osoby mają już konta osobiste. W takim przypadku bank może podjąć decyzję o udzieleniu seniorowi kredytu tylko na podstawie jego historii konta bankowego czy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Senior, podobnie jak każdy inny kredytobiorca, musi przejść w procesie kredytowania przez kontrolę w BIK. Bank sprawdzi, czy w Biurze Informacji Kredytowej nie widnieją negatywne wpisy na temat obecnych i wcześniejszych zobowiązań i problemów z ich spłatą.

Jak wnioskować o kredyt?
Senior udając się do banku po kredyt powinien przygotować dokumenty:

  • Dowód osobisty i inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
  • Wniosek o przyznanie kredytu,
  • Decyzję o przyznaniu emerytury lub ostatnią decyzję o rewaloryzacji świadczenia,
  • Ostatni odcinek emerytury.