20.9 C
Warszawa
sobota, 22 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościKredyty bankowe w odwrocie

Kredyty bankowe w odwrocie

kredyty_w_odwrocieTempo wzrostu akcji kredytowej w bankach w całym, 2012 roku wyraźnie zmalało. Niesprzyjające uwarunkowania rynkowe spowodowały, że banki musiały funkcjonować w warunkach stagnacji. Mniej sprzedawały kredytów mieszkaniowych, a także kredytów dla przedsiębiorstw oraz kredytów gotówkowych dla gospodarstw domowych.
Co więcej, nastąpiło pogorszenie jakości kredytów mieszkaniowych. Restrykcyjne warunki kredytowania hipotecznego, narzucone bankom przez Komisję Nadzoru Finansowego nie dały szerokiego pola manewru dla wnioskujących o takie zobowiązania kredytowe.
Jednocześnie, stagnacja na rynku kredytów bankowych nie wpłynęła w sposób istotny na cały sektor bankowy, który w 2012 roku utrzymał na poziomie notowań z 2011 roku swoje wyniki finansowe, jak pokazuje sporządzony przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego „Raport o sytuacji banków w 2012 roku”. Stabilny poziom wyników finansowych netto dla sektora bankowego jest korzystną sytuacją dla całej gospodarki. Wartość wyników finansowych netto w 2012 roku szacowana była na poziomie 15 521 mln zł. Tylko 18 podmiotów rynku bankowego w ubiegłym roku zanotowało stratę z działalności, wobec notowanej poprawy wyników w 413 instytucjach.
Klienci prywatni i firmowi w ubiegłym roku, podobnie jak i w 2013, wykazują mniejszą skłonność do zaciągania kredytów bankowych. Wszystko to powoduje, że ich ilość maleje, choć prowadzone od jesieni 2012 roku obniżki głównych stóp procentowych w Polsce powinny wywołać dobroczynny skutek dla rynku kredytowego. Kredyty są obecnie znacznie tańsze niż przed rokiem, z czego można wnosić, że kolejny raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego będzie dla banków jeszcze bardziej korzystny i pokaże wzrost akcji kredytowej.
W 2012 notowany był jeden z najniższych poziomów przyrostu kredytów dla gospodarstw domowych, co spowodowane było zmniejszeniem popytu konsumpcyjnego i tym samym zmniejszeniem zainteresowania kredytami gotówkowymi, oraz osłabieniem tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych.
W ubiegłym roku wartość kredytów wzrosła o około 24 mld zł, jeśli wyeliminujemy niekorzystny wpływ kursów walutowych na rynku bankowym. Wzrosła liczba i wartość kredytów udzielanych dla sektora finansowego i budżetowego, ale mniej kredytów udzielanych jest polskim przedsiębiorcom. Niepewna koniunktura rynkowa spowodowała, że przedsiębiorcy odkładają na bliżej niesprecyzowaną przyszłość zaplanowane uprzednio inwestycje. Część przedsiębiorstw o dużym zakresie działalności spłaciła też swoje zadłużenie, co również negatywnie wpłynęło na ostateczny wynik zadłużenia sektora firmowego w bankach.
Polskie banki mają najwyższe aktywa w całej Europie Środkowej. Wynoszą one 331 mld euro, podczas gdy w Czechach jest to jedynie nieco ponad 190 mld euro.