17.5 C
Warszawa
niedziela, 23 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościKredyt studencki sposobem na wkład własny

Kredyt studencki sposobem na wkład własny

kredyt_studenckiRozpoczynając studia młodzi ludzie, mający najmniej 19 lat, podejmują ważne decyzje dotyczące swojego życia. Chodzi tu nie tylko o wybór kierunku studiów i przyszłej pracy zawodowej. Wejście w studencką rolę powoduje, że młody człowiek zyskuje możliwość zaciągnięcia kredytu na preferencyjnych zasadach. Mowa tu o kredycie studenckim, który z założenia ma wspierać mniej zamożnych studentów w utrzymywaniu się na studiach.

Najbardziej operatywni studenci potrafią zaciągnąć taki kredyt i latami odkładać kolejne jego transze, gromadząc dzięki temu oszczędności z przeznaczeniem np. na wkład własny na kredyt mieszkaniowy w przyszłości. Trzeba być bardzo przewidującym i zdyscyplinowanym, aby móc po zakończeniu 5-letnich studiów mieć na koncie 30 tys. zł, których nie trzeba od razu oddawać bankowi, tylko można zacząć je spłacać dopiero po 2 latach od zakończenia studiów.

Warunki preferencyjnych kredytów studenckich

Kredyty studenckie to specyficzna forma zobowiązań kredytowych. Generalnie, mają one dać możliwość opłacenia czesnego za studia, czy też dodatkowe środki na utrzymanie się w innym mieście przez studenta. Nawet studiując na państwowej uczelni, gdzie młodzi ludzie nie ponoszą kosztów związanych z nauką, trzeba mieć środki na opłacenie kosztów życia. Jeśli rodzice czy rodzina nie są w stanie sprostać finansowym potrzebom studenta, nie ma on oszczędności własnych, ani nie pracuje, wówczas kredyt studencki wydaje się najlepszym rozwiązaniem jego finansowych problemów. Warto podkreślić, że kredyt studencki ma bardzo korzystne dla kredytobiorców, parametry.

Każdego roku w październiku rozpoczyna się okres ubiegania się o kredyty studenckie w bankach, które mają podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą udzielania takich zobowiązań kredytowych. Kredyt studencki jest kredytem preferencyjnym, skierowanym do wąskiej grupy studentów. Niektórzy z nich mają pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego. Wnioski o udzielenie kredytu są przyjmowane wyłącznie w okresie od 1 października do 15 listopada.
Kredyt studencki jest specyficzną formą kredytu, bowiem nie jest on wypłacany w całości klientowi przez bank, po podpisaniu umowy kredytowej. Jest on wypłacany w kolejnych transzach, przez 10 miesięcy roku akademickiego, w równych ratach wynoszących 600 zł miesięcznie.

Preferencja przy kredycie studenckim polega na tym, że kredyt jest nisko oprocentowany, ze względu na dofinansowanie ze strony budżetu państwa. Ponadto, spłata kredytu może rozpocząć się dopiero w dwa lata po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów. W okresie kredytowania i dwuletniej karencji w spłacie kredytu studenckiego to budżet państwa pookrywa za studenta należne bankowi odsetki. Okres spłaty kredytu wnosi dwa razy więcej, niż okres jego wypłaty. Przy 5-letnich studiach kredyt studencki wypłacany jest w 50 transzach, a jego spłata będzie odbywała się w 100 ratach. Oprocentowanie kredytu studenckiego jest naliczane studentowi po ukończeniu studiów, w momencie rozpoczęcia jego spłaty i wynosi połowę wysokości stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Obecnie oprocentowanie takiego zobowiązania wyniesie jedyne 1,375% w skali roku. Jest to oprocentowanie zmienne, które kształtuje się w związku z ustalaniem przez Radę Polityki Pieniężnej głównych stóp procentowych w Polsce.

Dla kogo kredyt studencki?

Jak sama nazwa wskazuje, kredyt studencki kierowany jest do studentów studiujących na uczelniach w Polsce. Nie ma znaczenia, czy są to uczelnie państwowe czy prywatne, studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie, czy doktorskie. Oddzielnie jednak wnioskuje się o przyznanie przez bank kredytu studenckiego na każdy z wymienionych stopni studiów. Jeśli bank przyznał studentowi kredyt na studia I stopnia – licencjackie lub inżynierskie, wówczas chcąc pobierać transze kredytowe przez kolejne lata studiów, tym razem magisterskich, wystarczy wystąpić do banku z wnioskiem o przedłużenie okresy kredytowania.
Kredytobiorcą przy kredycie studenckim może zostać:

  • Student,
  • Osoba mająca mniej niż 25 lat w momencie rozpoczęcia studiów,
  • Osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • Osoba posiadająca zabezpieczenie spłaty kredytu,
  • Osoba, u której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2300 zł.

Za co płaci student?

Student decydujący się na zaciągnięcie kredytu studenckiego nie spłaca przez okres studiów i 2-letni okres karencji ani rat kapitałowych do banku, ani odsetek kredytowych. Najczęściej banki oferujące kredyty studenckie, nie pobierają opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego. Mogą jednak pobrać prowizję za przelanie środków na rachunek w innym lub tym samym banku. Prowizja wyniesie od 0 zł do 12 zł, lub 2% kwoty kredytu.

Kredyt studencki musi posiadać na ogół zabezpieczenie spłaty. Może być to poręczenie osób trzecich, np. rodziców, czy dalszej rodziny. Jeśli jednak student nie może uzyskać takiego poręczenia, może zwrócić się z wnioskiem o poręczenie w Banku Gospodarstwa Krajowego. Takie zabezpieczenia są kierowane do studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej. BGK może wydać 100% poręczenie, jeśli dochód studenta wynosi mniej niż 600 zł na osobę w rodzinie, albo 70% poręczenie dla dochodu niższego niż 1000 zł. Od udzielonego zabezpieczenia BGK pobierze prowizję w wysokości 1,5% miesięcznie od poręczonej miesięcznej transzy kredytu. Dla studentów mieszkających na obszarach wiejskich poręczenie może być wydane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na co przeznaczyć kredyt?

Co prawda kredyt studencki z założenia ma być przeznaczany na bieżące potrzeby studenta, związane z utrzymaniem się przez niego na studiach wyższych, to jednak banki udzielające takich kredytów w umowach kredytowych nie wskazują w sposób ścisły, aby kredyt musiał być wykorzystany w taki sposób. Z uwagi na jego preferencyjne warunki, będzie on doskonały do realizacji innych celów. Może posłużyć jako lokata oszczędności, kapitał własny na kredyt mieszkaniowy, czy kapitał na start własnego biznesu.

Preferencyjny kredyt studencki to nie tylko dobry sposób na opłatę czesnego czy utrzymanie się podczas roku akademickiego. Może równie skutecznie posłużyć jako sposób na zgromadzenie oszczędności czy kapitału na start własnego biznesu, i to na bardzo korzystnych warunkach. Co zrobić, by go otrzymać i w pełni wykorzystać jego możliwości? Oprocentowanie kredytu studenckiego jest niższe niż średnie oprocentowanie lokat bankowych. Nawet więc odkładając pieniądze pozyskiwane z kredytu na koncie oszczędnościowym, czy lokacie terminowej, można na nim zarobić. Łącznie inwestycja może trwać nawet 7 lat, przy 5-letnich studiach.

Kredyt studencki można obecnie zaciągnąć w bankach, które posiadają podpisaną z BGK umowę: PKO BP, SGB-Banku, Banku Polskiej Spółdzielczości oraz w Pekao SA.