17.5 C
Warszawa
niedziela, 23 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościKredyt studencki pod lupą

Kredyt studencki pod lupą

Kredyt studencki pod lupąWielu studentów nie ma wystarczających środków finansowych na naukę i utrzymanie w innym mieście, dlatego też posiłkuje się kredytami. Specjalnie dla nich została przygotowana w wielu bankach oferta kredytów studenckich. Wnioski o kredyt studencki, młodzi ludzie mogli składać do15 listopada, zaś banki mają czas do 15 lutego na wydanie decyzji dotyczącej udzielenia kredytu.
Zwykle instytucje finansowe dają studentom odpowiedzi na ich wnioski o pośredniczeniu w finansowaniu nauki, na przełomie stycznia i lutego. Warto powiedzieć, że jeśli student otrzyma negatywną odpowiedź z banku, może udać się do innego i ponownie złożyć stosowny wniosek o sfinansowanie jego nauki.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego, które opisuje tryb i wszelkie zasady udzielania kredytów dla studentów, daje bankom czas maksymalnie do 15 lutego, aby dokonały one oceny zabezpieczenia spłaty kredytu. Jeśli dany bank stwierdzi, że zabezpieczenie spłaty kredytu u konkretnego wnioskodawcy jest niewystarczające, odmawia zawarcia umowy kredytu.
Student może się wtedy udać do innego banku. Oczywiście, będzie on musiał złożyć ponownie wniosek o kredyt, łącznie ze wszystkimi wymaganymi w danym banku dokumentami. Jest to niejako druga szansa na uzyskanie pieniędzy na kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Na złożenie drugiego wniosku kredytowego student ma czas do 28 lutego. Umowy kredytów studenckich są z kolei podpisywane do 31 marca włącznie.
Do drugiego wniosku o kredyt studencki należy dołączyć zaświadczenie z banku, w którym student na początku występował o przyznanie kredytu. Ma ono być potwierdzeniem tego, że pierwsze wnioskowanie miało miejsce w ustawowym terminie, czyli do 15 listopada. Zaświadczenie powinno być opieczętowane przez bank. Musi się na nim znaleźć również numer rozliczeniowy pierwszego banku, w którym składano wniosek.
Bank może wydać decyzję negatywną co do zawarcia umowy kredytu studenckiego. Dzieje się tak w sytuacji, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie wykazany przez studenta będzie wyższy niż stawka określona decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nadmienić należy, że na rok akademicki 2010/2011 maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, która uprawnia studenta bądź doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego, jest ustalona na poziomie 2100 zł. Niestety, ale przekroczenie tego progu skutkuje uniemożliwieniem powtórnego starania się o kredyt w danym roku.
W programie kredytów studenckich uczestniczą takie banki jak: PKO Bank Polski SA, Bank PEKAO SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Gospodarczy Bank Wielkopolski SA oraz Mazowiecki Bank Regionalny SA.
źródło: Bankier.pl,
Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz, “Nie otrzymałeś kredytu studenckiego? Masz jeszcze jedną szansę”.