23.2 C
Warszawa
sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaAktualnościKredyt nisko oprocentowany

Kredyt nisko oprocentowany

Kredyt niskooprocentowanyBank Ochrony Środowiska oferuje swoim klientom możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego, którego oprocentowanie będzie bardzo korzystne. W ofercie BOŚ Banku znalazły się kredyty mieszkaniowe udzielane w złotówkach, oprocentowane niekiedy poniżej stawki WIBOR 6M.
Z niskooprocentowanych kredytów hipotecznych mogą skorzystać wyłącznie ci klienci, którzy zdecydują się jednocześnie na skorzystanie z innego produktu oferowanego przez BOŚ Bank, a mianowicie z programu inwestycyjnego.
Oprocentowanie kredytu hipotecznego w BOŚ Banku jest tak wyjątkowo niskie z uwagi na to, że marża wchodząca w jego skład została ustalona w niektórych przypadkach na poziomie minus 0,1 punkt procentowy. Jeśli klient zaciągnie kredyt mieszkaniowy właśnie z taką marżą kredytową przyznaną przez bank, jego oprocentowanie wyniesie o 0,1 punktu procentowego mniej niż stawka WIBOR 6M. BOŚ Bank właśnie w oparciu o tą stopę referencyjną ustala warunki spłaty kredytów hipotecznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, BOŚ Bank dodatkowo nie zamierza pobierać prowizji za przystąpienie kredytobiorcy do kredytu mieszkaniowego.
Warunkiem otrzymania promocyjnej wysokości marży kredytowej przy kredycie hipotecznym jest skorzystanie jednocześnie z „Programu Inwestycyjnego Banku Ochrony Środowiska”. Dodatkowe, środki zainwestowane w produkt przygotowany we współpracy z AEGON Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. pozwolą inwestorowi na wypracowanie w przyszłości zysków i dadzą mu niższą marżę kredytową. BOŚ Bank ustali ostateczną wysokość marży promocyjnej i okres jej obowiązywania w czasie spłacania kredytu, podczas zawierania umowy kredytowej z klientem. Marża kredytowa będzie zależała od kwoty zaciąganego kredytu oraz od wysokości środków finansowych, jakie klient zdecyduje się wpłacać co miesiąc w postaci składki do „Programu Inwestycyjnego Banku Ochrony Środowiska”.
Najniższa z możliwych marż kredytowych w BOŚ Banku przy kredycie hipotecznym, wynosząca minus 0,1 punktu procentowego będzie przyznawana tym klientom, którzy zaciągną wysoki kredyt i zobowiążą się do wysokich składek na program inwestycyjny. Taką marżę negocjuje się podczas rozmowy z doradcą kredytowym BOŚ Banku. Maksymalnie, marża na poziomie minus 0,1% będzie obowiązywała przez 10 lat okresu spłaty kredytu hipotecznego. Jednocześnie, 10 lat trwa inwestycja w ramach „Programu Inwestycyjnego Banku Ochrony Środowiska”.
Niska marża kredytowa przez maksymalnie 10 lat spłacania kredytu hipotecznego, to nie jedyny atut oferty kredytów mieszkaniowych w BOŚ Banku. Oprócz tego, klient zaciągający kredyt hipoteczny ma możliwość sfinansowania nim do 100% wartości nieruchomości, a spłata uzyskanego z banku kapitału wraz z należnymi mu odsetkami może odbywać się w perspektywie 50-letniej. Klient ma do dyspozycji 3-letnie wakacje kredytowe w spłacie kapitałowej części raty oraz możliwość zawieszenia 3 pełnych rat kredytu w każdym roku.
M.M. – bankowynet.pl
źródło: BOŚ Bank