20.9 C
Warszawa
sobota, 22 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościKorzyści ze wspólnych rozliczeń z małżonkiem

Korzyści ze wspólnych rozliczeń z małżonkiem

Korzyści ze wspólnych rozliczeń z małżonkiemW niektórych przypadkach małżeństwa, które minimum jeden rok podatkowy pozostawały w związku małżeńskim, przy wspólności majątkowej, mają prawo do złożenia wspólnej deklaracji rocznej. Wspólne zeznanie PIT polega na tym, że małżonkowie wypełniają jeden formularz PIT, na imię obojga z nich i wykazują w nim swoje dochody. Każdy z małżonków osobno korzysta z ulg i odliczeń, ale już kwota podatku ustalana jest dla nich od połowy łącznej kwoty dochodów.
Wspólne korzyści
Rozliczenie wspólne może być bardzo korzystne, ale nie w każdym przypadku. Wspólne opodatkowanie będzie korzystne jeśli jeden z małżonków uzyskuje zdecydowanie wyższe przychody, niż drugi. Jeśli po odliczeniu wszelkich ulg, z jakich mogą korzystać małżonkowie, uzyskują oni dochód w wysokości 85 528 zł to wówczas wspólne rozliczenie nie przyniesie korzyści, jako że podatek będzie opiewał na taką samą kwotę, jak w przypadku złożenia dwóch deklaracji podatkowych. Największe korzyści podatkowe staną się udziałem małżonków, gdzie tylko jedna osoba zarabia, a jej dochód roczny wyniesie 171 056 zł. Wówczas to cały dochód zostanie opodatkowany według stawki 18%, a zwrot podatku wyniesie aż 12 529,94 zł.
Zasady wspólnych rozliczeń z małżonkiem
Warunki konieczne do spełnienia w przypadku łącznego opodatkowania, przedstawiają się następująco:

  • Pozostawanie przez cały rok w ustroju ustawowej wspólności majątkowej,
  • Złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że za dany rok opodatkowuje się małżonków łącznie – oświadczenie składane jest w deklaracji PIT,
  • Pozostawanie przez cały rok w związku małżeńskim – rozwód lub separacja przekreślają możliwość wspólnego rozliczenia,
  • Niekorzystanie z opodatkowania w formie podatku linowego, ryczałtowego, podatku tonażowego i karty podatkowej. Wyjątkiem od reguły jest ryczałt z najmu prywatnego.

Jeśli małżonkowie mieszkają w jednym z państw Unii Europejskiej, w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, mają oni możliwość zastosowania łącznego opodatkowania. Prawo to jest również przyznawane małżeństwo, w których jeden z małżonków podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.