26.4 C
Warszawa
niedziela, 26 maja, 2024
Strona głównaAktualnościKontrole skarbowe w parafiach

Kontrole skarbowe w parafiach

Kontrole skarbowe w parafiachUrzędy Skarbowe w całym kraju przeprowadziły kontrole parafii i podatników. Okazało się, że darowizny kościelne są mocno nadużywane. Fiskus wykazał, że umowy darowizny zawierali zwykle duchowni, którzy nie byli upoważnieni do reprezentowania kościelnej osoby prawnej. Od 2005 roku aż do I półrocza bieżącego roku fiskus przeprowadził łącznie 64 postępowania kontrolne, dotyczące darowizn na rzecz kościelnych osób prawnych. Wszystkie darowizny z założenia miały być przeznaczone na cele charytatywno-opiekuńcze oraz kultu religijnego. W 18 przypadkach kontrola wykazała nieprawidłowości w przekazywaniu na rzecz kościelnych osób prawnych darowizn. Takie informacje podało do wiadomości publicznej Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
Warto zaznaczyć, że darowizny przeznaczone na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą można odliczyć od dochodu w rocznym PIT, na dodatek bez żadnego limitu. Z tego względu zainteresowanie takimi odliczeniami jest spore, choć od 2006 roku wyraźnie ilość darowizn maleje. Miało na to wpływ zaostrzenie przepisów dotyczących przekazywania darowizn, jak i dokumentowania wykorzystania darowizn przez kościelne osoby prawne. Dziś darowiznę należy przekazać na rachunek bankowy, zaś kościół musi okazać sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą darczyńcy, w okresie aż 2 lat od otrzymania darowizny.
Jeszcze przed wprowadzeniem zmian w przepisach, parafie w sposób rutynowy wystawiały potwierdzenia przyjęcia fikcyjnych darowizn za odpłatnością, wynoszącą na przykład 10% wynagrodzenia. W odpowiedzi na interpelację poselską, Ministerstwo Finansów potwierdziło zaistnienie nieprawidłowości w zakresie odliczeń podatkowych z tytułu darowizn na rzecz kościelnych osób prawnych w 18 postępowaniach prowadzonych w związku z kontrolą skarbową.
Wykroczenia dotyczyły m.in. zawierania umów darowizn z osobami duchownymi, które nie miały upoważnienia do reprezentowania kościelnej osoby prawnej, braku sprawozdań z przeznaczenia otrzymanych darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze, przekazywania kwot darowizn poza systemem bankowym, jak również posługiwania się sfałszowanymi dokumentami. Jeśli chodzi o ostatnią z nieprawidłowości, kopie postępowań kontrolnych Urzędów Skarbowych w związku z prowadzonym śledztwem zostały przekazane do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Urzędy kontroli skarbowej poinformowały, że w przypadkach, gdy działania podatników nosiły cechy przestępstwa lub wykroczenia, finansowy organ dochodzenia miał obowiązek wszczęcia postępowania z art. 56 kodeksu karnego skarbowego, bądź też zawiadamiał o zaistniałej sytuacji prokuraturę, właściwą dla miejsca popełnienia przestępstwa.
M.M.
bankowynet.pl