sobota, 9 grudnia, 2023
Strona głównaAktualnościJednorazowe odszkodowanie z ZUS

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Jednorazowe odszkodowanie z ZUSZakład Ubezpieczeń Społecznych, do którego odprowadzane są składki na ubezpieczenie od pracowników i przedsiębiorców, wypłaca w pewnych przypadkach ubezpieczonym jednorazowe odszkodowania. Takie odszkodowania przysługują między innymi wówczas, gdy ubezpieczony uległ wypadkowi przy pracy lub chorobie zawodowej i w związku z tym doznał stałego, długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Takie okoliczności uprawniają go do uzyskania z ZUS jednorazowego odszkodowania.

Co należy rozumieć pod pojęciem długotrwałego uszczerbku na zdrowiu? Otóż, definiuje się to jako naruszenie sprawności fizycznej lub psychicznej organizmu. To z kolei powoduje upośledzenie podstawowych czynności organizmu na okres co najmniej 6 miesięcy. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu jest odwracalny, w przeciwieństwie do stałego uszczerbku na zdrowiu, gdzie upośledzenie czynności organizmu nie rokuje poprawy w przyszłości.

ZUS po zakończeniu leczenia i rehabilitacji ubezpieczonego dokonuje oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu, jaki nastąpił w związku z zaistniałym wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Wysokość jednorazowego odszkodowania dla ubezpieczonego przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy oceniony procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W praktyce wygląda to tak, że jeśli ZUS oszacuje uszczerbek na zdrowiu w wysokości 10%, ubezpieczony otrzyma 10-krotność 20% przeciętnego wynagrodzenia. W każdym roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej jest publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym.

W czasookresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku obowiązuje w Polsce kwota 680 zł odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli ZUS orzeknie w przypadku danego ubezpieczonego całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego oraz wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty, to takim osobom przysługuje odszkodowanie jednorazowe w wysokości 11 898 zł. 30 596 zł odszkodowania z ZUS otrzyma członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, inny niż współmałżonek lub dziecko. 61 191 zł odszkodowania przysługuje zaś małżonkowi lub dziecku zmarłego ubezpieczonego.

Podobne wpisy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -

Najpopularniejsze