1.8 C
Warszawa
piątek, 19 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościJak rozliczyć przychody związane z nieruchomościami?

Jak rozliczyć przychody związane z nieruchomościami?

Podatnicy dokonujący obrotu nieruchomościami, który definiowany jest jako zbycie nieruchomości nabytych i wybudowanych w latach 2009-2011, powinni rozliczyć się z tego tytułu z fiskusem korzystając z formularza PIT-39. Deklarację tą należy złożyć do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jeśli nieruchomość została nabyta lub wybudowana w latach 2007-2008, należy rozliczyć jej zbycie na innym formularzu.
Warto podkreślić, że samo zbycie nieruchomości nie powoduje konieczności wpłaty zaliczki na podatek w trakcie roku podatkowego, jeśli chodzi o nieruchomości należące do majątku działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zbywający rzeczoną nieruchomość nie musi składać deklaracji PIT-39, ale musi opłacić w nowym roku podatek.
W przypadku, gdy zbyciu podlega nieruchomość nabyta lub wybudowana przed 5 lat, czyli przed rokiem 2007, to podatnik nie musi jej deklarować w zeznaniu podatkowym, jako że nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Za datę nabycia nieruchomości uznaje się datę podpisania aktu notarialnego, zaś za datę wybudowania – moment oddania nieruchomości do użytkowania.
Jeśli zbycie nieruchomości następuje przez małżonków, którzy objęci są wspólnością majątkową, muszą oni złożyć 2 odrębne deklaracje podatkowe, wykazując przychód ze swojego udziału we współwłasności. Podlega on opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym wynoszącym 19% podstawy opodatkowania. Podstawą tą jest dochód, czyli przychód po odjęciu kosztów uzyskania. Warto podkreślić, że oddzielnie trzeba obliczyć zarówno przychód, jak i koszty, aby później określić dochód.
Koszty muszą być udokumentowane i obejmują one koszty nabycia lub wytworzenia, powiększone o nakłady, zwiększające wartość rzeczy i praw majątkowych poczynionych w czasie ich posiadania. Natomiast, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest jej wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.
W przypadku, gdy cena na umowie jest znacznie niższa niż wartość rynkowa nieruchomości, musi to zostać dodatkowo uzasadnione, skąd takie obniżenie jej ceny. Bezwzględnie nie można zbyć nieruchomości po cenie niższej, ustalonej przez strony, aby tylko obniżyć podatek od czynności cywilnoprawnych oraz obniżyć podatek dochodowy.