26.4 C
Warszawa
sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaAktualnościJak bezpiecznie inwestować w fundusze inwestycyjne?

Jak bezpiecznie inwestować w fundusze inwestycyjne?

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne dla wielu z nas wydaje się być bardzo ryzykowne. Z tego względu, nie chcąc stracić choćby części swoich oszczędności, zamiast w dochodowe fundusze inwestycyjne, lokujemy je w depozyty bankowe – lokaty terminowe oraz w konta oszczędnościowe. One dają 100% gwarancję zwrotu kapitału, a więc jedno jest pewne – nie stracimy na całej inwestycji, a wyłącznie możemy zyskać.
Tymczasem, istnieją jednak takie fundusze inwestycyjne, które są prawie tak bezpieczne, jak lokaty bankowe. Są one oferowane obok ryzykownych funduszy akcyjnych, które co prawda mogą przynieść bardzo wysoką stopę zwrotu z inwestycji, ale jednocześnie mogą uszczuplić początkowo zainwestowany przez klienta kapitał.
Generalnie, fundusze istniejące na polskim rynku dzielą się na otwarte i zamknięte, przy czym te pierwsze mogą nabyć lub umorzyć jednostki uczestnictwa w dowolnym momencie, zaś ich uczestnikiem może być każdy. Fundusze zamknięte dla odmiany zajmują się emitowaniem certyfikatów inwestycyjnych, mają ograniczoną liczbę członków, określoną ilość certyfikatów i czas ich oferowania klientom. Uczestnik funduszu zamkniętego, który zechce sprzedać posiadany certyfikat inwestycyjny ma możliwość jego zbycia na giełdzie lub też będzie musiał poczekać na zakończenie działalności funduszu. Na ogół, inwestowanie funduszy zamkniętych ma charakter bardziej agresywny i tym samym – niosący większe ryzyko dla inwestorów.
Dla osób, które oczekują bezpieczeństwa w inwestowaniu w fundusze, polecane są na pewno fundusze otwarte. Warto przy tym podkreślić, że ich działalność i polityka inwestycyjna jest regulowana m.in. ustawą o funduszach. Określono w niej, jaki może być udział konkretnych aktywów w portfelu funduszu inwestycyjnego. W fundusze otwarte inwestują w przeważającej mierze osoby, które niewiele mają do czynienia z inwestowaniem w ogóle.
Inwestor oczekujący ochrony kapitału może zainwestować w fundusze rynku pieniężnego. Ich inwestycje są na tyle bezpieczne, że eksperci porównują je do lokowania pieniędzy na lokatach w bankach. Niemniej jednak, ceną za praktyczny brak ryzyka jest to, że przynoszą one jednocześnie niezbyt pokaźne zyski.
Innym rodzajem funduszy, które są w miarę bezpieczne, są fundusze obligacji. Zaznaczyć należy jednak tutaj, że istnieje pewne ryzyko spadku wartości jednostki uczestnictwa w takim funduszu. Mało ryzykowne są fundusze stabilnego wzrostu oraz fundusze zrównoważone, z uwagi na to, że inwestują one w bezpieczne instrumenty część posiadanych środków finansowych. W funduszach stabilnego wzrostu występuje przewaga udziału instrumentów bezpiecznych, nad ryzykownymi, zaś w funduszach zrównoważonych proporcje obu instrumentów są mniej więcej takie same.