27.7 C
Warszawa
poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościInwestycja w surowce

Inwestycja w surowce

20081028_alior_bank_wsparl_instytut Alior Bank oferuje swoim klientom ubezpieczenie inwestycyjne pod hasłem „Inwestycja w Surowce”. Jest to grupowe ubezpieczenie, o dwuipółletnim horyzoncie czasowym. Zostało ono skonstruowane we współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, który inwestuje w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA. Ubezpieczenie oferuje 100% ochronę kapitału w dniu wykupu.
Ubezpieczenie inwestycyjne „Inwestycja w Surowce” jest możliwe do wykupienia wyłącznie przez klientów Alior Bank, którzy uzyskali już pełnoletniość. Minimalna wartość inwestycji wynosi 3000 zł, aczkolwiek na wstępie inwestor musi uiścić w Alior Banku opłatę początkową, w wysokości maksymalnej 1,5% kwoty inwestycji.
Oferta ta będzie dostępna w Alior Banku do 4 listopada bieżącego roku. Do tego czasu zainteresowani nią klienci mogą składać deklaracje ubezpieczeniowe. Co więcej, oferta „Inwestycja w Surowce” jest dostępna w połączeniu z lokatami „Razem Zyskujesz” i „Większy Zysk 2”. Obie lokaty mają wysokie, atrakcyjne dla klientów, oprocentowanie.
Ubezpieczenie „Inwestycja w surowce” jest skierowane do osób, które chcą zdywersyfikować posiadany portfel inwestycyjny. 100% gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału sprawia, że produkt „Inwestycja w Surowce” nie wiąże się z żadnym ryzykiem kursowym. Dodatkowo, inwestujący w niego klienci mają okazję partycypowania we wzrostach cen na rynku towarów i metali, a ich udział wynosi 80-100%. Towary, które będą przy tym brane pod uwagę to: kawa, cukier i bawełna, a wśród surowców: miedź, platyna i srebro. Warto podkreślić, że znajdujące się w koszyku inwestycyjnym surowce mają dokładnie taką samą wagę, a trzy najwyższe stopy zwrotu przyjmują z góry ustaloną wartość tzw. stopy zastąpienia, która została ustalona na poziomie 25%.
Rynek surowców jest interesującym polem dla inwestorów, bowiem nie wiąże się on z takim ryzykiem, jak rynek akcji. Sytuacja istniejąca na rynku giełdowym i rynku długu sprawia, że inwestorzy coraz częściej spoglądają na rynek surowców. Tak właściwie, wydaje się on zdaniem ekspertów, bardzo dobrą inwestycją alternatywną. Co więcej, inwestując w towary i surowce, można skutecznie dokonać dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, co nie jest takie proste w obecnych, trudnych czasach.
Ubezpieczenie grupowe „Inwestycja w Surowce” wykorzystuje mechanizm stopy zastąpienia. Daje ona szansę generowania niebagatelnych zysków nawet wówczas, gdy w koszyku surowców obserwowane są niewielkie spadki cen.
Źródło: Alior Bank