8 C
Warszawa
wtorek, 16 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościInwestujemy w fundusze obligacji

Inwestujemy w fundusze obligacji

Bezpieczne inwestycje - fundusze obligacyjneInwestorzy odwracają się od pewnego czasu od ryzykownych funduszy akcji i funduszy zrównoważonych. Pozbywają się swoich jednostek uczestnictwa, skutkiem czego przeważa saldo umorzeń nad wpłatami w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych. Taka sytuacja trwa już od pół roku. Dobre wyniki są widoczne jedynie w obrębie funduszy obligacji. Są one na tyle bezpieczne i stabilne, że inwestorzy są skłonni złożyć w nich swoje oszczędności.
Ujemne saldo sprzedaży i umorzeń jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wskazuje wciąż na ujemny trend tego typu inwestowania wśród polskich inwestorów. W styczniu tego roku bilans funduszy wyniósł -181 mln zł. To o wiele mniej niż w grudniu, kiedy to wynosił on – 1,043 mld zł. Poprawia się więc sytuacja w zakresie funduszy, choć największą w tym zasługę mają fundusze obligacji. Eksperci prognozują, że w najbliższej przyszłości znów do łask powrócą fundusze akcji, na których można zarobić najwięcej, ale i tyle samo można stracić. Dotychczas ryzyko płynące z takich inwestycji skutecznie odstraszało Polaków od inwestowania w fundusze akcji.
Trudno powiedzieć, czy pozytywny trend w funduszach inwestycyjnych zostanie utrzymany w kolejnych miesiącach 2012 roku. Być może już wkrótce nastąpi przewaga zakupów jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nad umorzeniami. Od czasu wakacji tamtego roku, dokładnie od lipca, nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Od września wciąż inwestorzy woleli pozbywać się jednostek uczestnictwa w funduszach, niż je nabywać. Dzięki dobrej sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, istnieją realne szanse na to, że przełamany zostanie trend odpływu pieniędzy z funduszy i zaczną one zarabiać coraz większe pieniądze. Wyniki WIG20 ze stycznia 2012 roku napawają nawet optymizmem. Właśnie na tej podstawie część analityków wnosi, że fundusze akcji mogą stać się znów popularne w Polsce.
Tymczasem wcale nie mija europejski kryzys, choć udzielenie drugiej transzy pożyczki finansowej dla Grecji dobrze wróży na przyszłość. Inwestorzy powinni być tego w pełni świadomi.
Ogólnie rzecz ujmując, w styczniu tego roku kapitał inwestorów kierowany był w stronę obligacji. Stały się one bardzo dobrą, a co najważniejsze – bezpieczną inwestycją dla Polaków, skutkiem czego nadwyżka aktywów TFI skurczyła się zaledwie o 181 mln zł. Szacuje się, że najwięcej kapitału zasiliło fundusze inwestujące w papiery rynku pieniężnego. Aktywa funduszy akcji urosły w pierwszym miesiącu bieżącego roku o 8%, zaś funduszy inwestujących w obligacje o 3,6%. Dobrze radziły sobie aktywa funduszy mieszanych, zyskujący 2,5%.