23.2 C
Warszawa
sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaAktualnościInstytucja płatnicza – nowy typ podmiotu finansowego

Instytucja płatnicza – nowy typ podmiotu finansowego

Instytucja płatnicza – nowy typ podmiotu finansowegoUstawa o usługach płatniczych łącznie z dyrektywą w sprawie usług płatniczych Unii Europejskiej stworzyła warunki do powstania na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym również i w Polsce, nowego typu podmiotu rynku finansowego. Mowa tu o instytucjach płatniczych. Pierwszym takim podmiotem w naszym kraju została firma PayU SA.

Głównym celem powstania nowych podmiotów rynku finansowego w Polsce i EOG było zwiększenie konkurencyjności na rynku usług obejmujących szeroko pojmowany transfer pieniądza. Można spodziewać się, że w najbliższym czasie na polskim rynku finansowym pojawi się więcej instytucji płatniczych.

Warto powiedzieć, że podstawową cechą instytucji płatniczych jest zapewnienie środkom finansowym klientów wysokiego poziomu ochrony. Instytucja płatnicza będzie przechowywała powierzone jej środki zawsze osobno, rozdzielając je od kwot przeznaczonych na inną działalność. Jeśli dojdzie do bankructwa właściciela rachunku w takiej instytucji, jego pieniądze w niej nie zostaną zajęte przez komornika i nie zostaną zaliczone do masy upadłościowej. Pamiętać przy tym należy, że rachunki oferowane przez instytucje tego typu nie będą oprocentowane. W zakres usług przypisywanych instytucjom płatniczym nie wchodzi przyjmowanie od klientów depozytów.

W instytucjach płatniczych już wkrótce klienci będą mogli ubiegać się o uzyskanie specyficznego typu kredytu.

Instytucje płatnicze mają świadczyć zróżnicowane usługi płatnicze, jakie określono w przepisach wspominanej ustawy. Prawo wydzieliło niejako z tradycyjnego zakresu usług finansowych banków część z nich związanych z płatnościami, oddając je instytucjom płatniczym.

W gestii tych podmiotów będzie między innymi:

  • Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów,
  • Przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  • Dokonywanie zleconych transferów finansowych na rachunki bankowe oraz do innych instytucji płatniczych,
  • Rozliczanie transakcji dokonanych za pośrednictwem kart płatniczych,
  • Wykonywanie zleconych przez klientów poleceń zapłaty,
  • Podpisywanie umów z firmami, które chcą zainstalować u siebie terminale płatnicze,
  • Wydawanie kart płatniczych,
  • Udzielanie kredytów płatniczych, czyli krótkoterminowych pożyczek na okres maksymalnie roku, z przeznaczeniem na realizację bieżących płatności.
  • Działalność instytucji płatniczych będzie regulowana za pośrednictwem nadzoru KNF.