17.8 C
Warszawa
środa, 24 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościInneZasiłek opiekuńczy - ile wynosi i komu się należy?

Zasiłek opiekuńczy – ile wynosi i komu się należy?

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie wypłacane przez ZUS, które przysługuje wszystkim osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym. Można z niego skorzystać w sytuacji, gdy nie możemy podjąć pracy zawodowej ze względu na konieczność opieki na dzieckiem lub chorym członkiem rodziny.

Świadczenie na dzieci

O zasiłek opiekuńczy można ubiegać się w ramach sprawowania opieki na dzieckiem do 8 rok życia w sytuacjach kryzysowych, na przykład z powodu choroby współmałżonka czy ze względu na niespodziewane zamknięcie żłobka, a także w przypadku choroby dziecka do 14 roku życia. Warto wiedzieć, że takie świadczenie przysługuje również rodzicom, którzy pozostają w związku nieformalnym. Zasiłek opiekuńczy może pobierać zarówno matka, jak i ojciec dziecka na takich samych zasadach, w tym wypadku pieniądze zostają wypłacone tej osobie, która jako pierwsza złoży wniosek. Zasiłek opiekuńczy można pobierać nie dłużej niż 60 dni w danym roku i 14 dni w przypadku chorego dziecka powyżej lat 14 lub innego członka rodziny.

Zasiłek na innego członka rodziny

O zasiłek opiekuńczy można starać się nie tylko w przypadku sprawowania opieki na dziećmi, ale również, gdy zachoruje inny członek rodziny. Za innego członka rodziny uważa się w tym wypadku małżonka, rodziców, ojczyma, macochę, teściów, wnuków, rodzeństwo, przy czym osoby te muszą pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym w czasie sprawowania opieki. Od 2015 roku za członków rodziny uznaje się również rodziców dzieci, którzy nie są ze sobą w związku formalnym, jednak prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Tak więc również w tym przypadku, mogą sprawować nad sobą opiekę i pobierać świadczenie opiekuńcze.

Kwota zasiłku opiekuńczego

Kwota miesięcznego zasiłku opiekuńczego wynosi 80% podstawy i jest wypłacana za każdy dzień sprawowania opieki, także za dni ustawowo wolne od pracy. Wspomniana podstawa to przeciętne, miesięczne wynagrodzenie pobierane w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, albo wypłacane za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia. Zasady zaliczania zasiłku opiekuńczego są takie same, jak w przypadku zasiłku i wynagrodzenia chorobowego.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy

Chcąc uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego, należy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS-u. Formularze Z15A oraz Z15B można pobrać ze strony internetowej ZUS. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty w zależności od tego, nad kim mamy sprawować opiekę oraz jaka jest tego przyczyna. Gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS, do wniosku należy dołączyć formularz Z-3.