17 C
Warszawa
czwartek, 23 maja, 2024
Strona głównaAktualnościInnePomoc de minimis – dla kogo?

Pomoc de minimis – dla kogo?

Pomoc de minimis to wsparcie przedsiębiorców oferowane przez państwo. Choć prawo Unii Europejskiej zabrania finansowania firm, ze względu na to, że mogłoby to zaburzyć konkurencyjność, to niewielkie dotacje mają bardzo pozytywny wpływ na rynek.

14

Pomoc de minimis jest szansą dla małych oraz średnich firm, które potrzebują pieniędzy na rozwój. Jest ona realizowana w bardzo różny sposób, zaliczają się do niej zarówno dotacje ze środków unijnych, ulgi podatkowe, umorzenia odsetek ZUS, amortyzacje środków trwałych, jak i dofinansowania do szkoleń czy gwarancje kredytowe. Chcą skorzystać z pomocy, nie trzeba spełniać żadnych skomplikowanych warunków, choć trzeba mieć na uwadze kilka zasad.

Limit pomocy de minimis

Państwo może udzielić pomocy finansowej jednemu przedsiębiorcy w kwocie nieprzekraczającej 200 tysięcy euro w ciągu trzech lat. Oczywiście w tym wypadku duże znaczenie ma charakter prowadzonej działalności. Na przykład dla firm działających w sektorze transportu drogowego ten limit został zmniejszony do 100 tysięcy euro. Jeżeli przedsiębiorca ubiega się o finansowanie, powinien sprawdzić, czy wsparcie zostało udzielone w ramach pomocy de minimis. To dość istotna kwestia w przypadku firm, które korzystają z różnych form pomocy oferowanej przez państwo. Przekroczenie limitów może mieć poważne skutki finansowe. Przedsiębiorca nie będzie mógł po raz kolejny skorzystać ze wsparcia de minimis, co więcej zostanie zobowiązany do oddania kwoty, którą uzyskał po przekroczeniu limitu i to wraz z odsetkami.

Kto nie będzie mógł skorzystać z pomocy de minimis?

Niestety nie każdy przedsiębiorca, będzie mógł liczyć na pomoc państwa w rozwoju biznesu. Oprócz limitów kwotowych w rozporządzeniu występują również pewnie wyłączenia. Pomoc de minimis nie jest dostępna dla:

  • przedsiębiorców działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury, którzy są objęci rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,

  • przedsiębiorstw zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych, które zostały ujęte w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej,
  • przedsiębiorstw z sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej, w przypadku, gdy wielkość pomocy zależy od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów produktów rolnych lub wprowadzonych na rynek, albo jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom tych produktów,
  • przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze drogowego transportu towarowego, skupujących pojazdy przeznaczone do transportu drogowego.

Ponadto pomoc finansowa nie zostanie udzielona również:

  • Firmom znajdującym się w trudniej sytuacji,
  • Przedsiębiorstwom, których działalności opiera się na pomocy państwo trzecim lub członkowskim, poprzez wywożenie produktów, tworzenie i prowadzenie sieci dystrybucyjnej,
  • W ramach pierwszeństwa korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.