23.6 C
Warszawa
niedziela, 26 maja, 2024
Strona głównaAktualnościInneKiedy i jak można odstąpić od umowy kredytu konsumenckiego?

Kiedy i jak można odstąpić od umowy kredytu konsumenckiego?

kredyt_konsumenckiUstawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim określa, w jakich przypadkach kredytobiorca może odstąpić od umowy kredytowej, bez ponoszenia z tego tytułu wysokich kosztów. Klienci banków często nie zdają sobie sprawy ze swoich praw w tym zakresie. Tymczasem, konsument może w pewnym terminie bez podawania przyczyny zerwać umowę o kredyt konsumencki z bankiem, a ten musi ten fakt uznać.

Klienci poszukują na rynku najbardziej korzystnych ofert kredytowych. Kiedy wydaje im się, że znaleźli odpowiednią, zaciągają kredyt. Może się jednak okazać, że w kilka dni po podpisaniu z bankiem umowy kredytowej, inna instytucja kredytowa ogłosi wielką promocję na kredyty konsumenckie, w wyniku czego będą one znacznie tańsze niż do tej pory. W takim przypadku klient ma prawo wyboru, bowiem może szybko odstąpić od zawartej uprzednio umowy kredytu konsumenckiego. Jeśli od momentu złożenia na niej podpisu nie minęło jeszcze 14 dni, klient nie musi uzasadniać w banku swojej decyzji. W tym terminie umowa rozwiązywana jest bez konsekwencji ze strony konsumenta. Może więc on rozmyślić się i stwierdzić, że jednak kredyt konsumencki nie jest mu potrzebny.

Jeśli kredytobiorca chce zerwać umowę o kredyt konsumencki w założonym terminie 14 dni, powinien złożyć do banku kredytującego pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wśród najważniejszych informacji w takim piśmie kredytobiorca musi podać swoje dane osobowe i adresowe, a także złożyć pod oświadczeniem własnoręczny podpis. Najwygodniej wysłać wypowiedzenie umowy kredytu konsumenckiego listem poleconym, ponieważ w tym przypadku kredytobiorca będzie posiadał dowód nadania listu. Nie jest istotne to, kiedy wpłynie pismo do banku. Liczy się data na stemplu pocztowym.

Automatycznie, w ciągu 30 dni od chwili odstąpienia od umowy, kredytobiorca ma obowiązek zwrócenia do banku całej kwoty kredytu. Za okres, w którym kwota kredytu pozostaje w dyspozycji kredytobiorcy, bank pobierze odsetki. Są one naliczane według ustalonej w umowie kredytowej stopy procentowej, za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty. Podobnie jest ze składką na ubezpieczenie kredytu. Dlatego też kredytobiorcy powinno zależeć nad tym, aby jak najszybciej zwrócić kwotę kredytu do banku po odstąpieniu od umowy. Warto przy tym podkreślić, że zerwanie umowy kredytowej jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy ubezpieczenia, o ile ubezpieczenie zostało zawarte za pośrednictwem kredytodawcy. Jeśli umowa ubezpieczenia była zawarta oddzielnie, to kredytobiorca musi ją wypowiedzieć w ciągu 30 dni od jej zawarcia, aby nie ponosić konsekwencji takiego działania.