26.4 C
Warszawa
sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaAktualnościInneDrugi próg podatkowy - od jakich kwot go liczyć?

Drugi próg podatkowy – od jakich kwot go liczyć?

Progi podatkowe to stawki procentowe podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2018 obowiązują dwa progi podatkowe – 18% i 32%, zmieniła się natomiast kwota wolna od podatku. Każdy osoba, która rozlicza podatek dochodowy, powinna zapoznać się z ogólnymi zasadami wysokości progów podatkowych, to bardzo ważna kwestia przy rozliczeniach z urzędem skarbowym. W skali podatkowej występują dwa progi podatkowe, ich wysokość decyduje o tym, jaką kwotę należy odprowadzić do urzędu.

Progi podatkowe w 2018 roku

W roku 2018 progi podatkowe są takie same jak w roku poprzednim. Pierwszy próg podatkowych wynosi 18%, drugi 32%. Pierwszy dotyczy podatników, których dochody nie przekroczyły kwoty 85 528 złotych, drugi tych, którym udało się zarobić więcej. Warto wiedzieć, że przekroczenie pierwszego progu podatkowego wcale nie jest jednoznaczne z tym, że będziemy zobowiązani do odprowadzenia od dochodów 32%. W tym wypadku należy zapłacić podatek wyłącznie od tej części dochodów, która przewyższyła wspomnianą kwotę.

Przekroczenie drugiego progu podatkowego a rozliczenie z małżonkiem

Jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem można odprowadzić podatek według pierwszego progu podatkowego, nawet jeżeli dochód przekroczy kwotę 85 528 złotych. Jedynym warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest to, aby dochody jednego z małżonków mieściły się w pierwszym progu podatkowym.

Kwota wolna od podatku

Nowe regulacje dotyczące kwoty wolnej od podatku zostały wprowadzone 27 października 2017 roku. Kwota wolna od podatku odliczana w rocznym zeznaniu podatkowym PIT składanym w 2019 roku będzie wynosić:
– 1440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł,
– 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł,
– 556, 02 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł,
– 556, 02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.