8 C
Warszawa
wtorek, 16 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościInneDochód a przychód - jaka jest między nimi różnica?

Dochód a przychód – jaka jest między nimi różnica?

Dochód oraz przychód to dwa słowa, które bardzo często używane są zamiennie, jednak nie są ze sobą tożsame, dlatego nie można ich tak traktować. Jaka jest między nimi różnica? Co należy rozumieć przez określenie przychodu oraz dochodu? Wyjaśniamy poniżej.

Przychód

Przychodem nazywa się wartości pieniężne, wpływy finansowe otrzymywane na konto bankowe, na przykład w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, pracy nakładczej, wykonywania pracy na podstawie stosunku służbowego, czy stosunku pracy. Przychody można uzyskiwać również z wynajmowania czy sprzedaży nieruchomości. Warto wiedzieć, że przychód nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji finansowej, gdyż w tym wypadku jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego. Dopiero po jego odliczeniu, możemy określić sytuację ekonomiczną firmy. O tym, jakie wpływy finansowe są zaliczane do przychodów, informuje art.12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Każda osoba prowadząca firmę, powinna zapoznać się z tymi informacjami, ma to duże znaczenie, ponieważ umożliwia odpowiednie określenie kosztów oraz prawidłowe rozliczenie się z fiskusem.

Można wyróżnić 3 rodzaje przychodów:
– przychód całkowity, oznaczający sumę sprzedanych produktów i usług,
– przychód przeciętny, czyli przychód uzyskany ze sprzedaży pojedynczego produktu, można go obliczyć dzieląc przychody całkowite przez wielkość sprzedanych produktów,
– przychód krańcowy, oznaczający przyrost przychodu całkowitego poprzez zwiększenie sprzedaży o jednostkę danego produkty albo usługi.

Dochód

Kwota, jaką otrzymujemy po odjęciu kosztów uzyskania przychodu nazywa się dochodem, przy czy koszty podatkowe muszą być niższe niż przychód. Innymi słowy, dochód oznacza czysty zysk przedsiębiorcy. Oczywiście może zdarzyć się tak, że koszty prowadzenia działalności są wyższe od uzyskiwanego przychodu, nie oznacza to jednak, że przedsiębiorstwo znajduje się w złej kondycji finansowej. Taki stan rzeczy może wynikać na przykład z inwestowania w rozwój biznesu.