27.6 C
Warszawa
piątek, 12 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościING Bank Śląski: Średnie firmy

ING Bank Śląski: Średnie firmy

ING Bank rozszerzył gamę produktów Rynków Finansowych dostępnych dla średnich firm. Bank wprowadził do swojej oferty zaawansowane produkty rynków finansowych dla segmentu średnich przedsiębiorstw, obniżając jednocześnie próg obrotów, od którego firmy mogą z nich korzystać. Przedsiębiorstwa, których roczny obrót wynosi co najmniej 10 mln złotych mogą mieć pełen dostęp do produktów rynków finansowych.
Bank oferuje następujące instrumenty finansowe:

  • transakcje terminowe (Forward – bank wymienia się z Klientem kwotami nominalnym transakcji po uzgodnionym kursie, NDF – bank rozlicza jedynie różnicę kursową miedzy zagwarantowanym kursem a kursem rynkowym z dnia zapadalności transakcji);
  • opcje walutowe:
  • europejskie (Klient ma prawo zrealizowania uzgodnionego kursu w dacie zapadalności opcji),
  • amerykańskie (Klient ma prawo zrealizowania uzgodnionego kursu w dowolnym momencie pomiędzy datą zakupu opcji a datą zapadalności opcji),
  • opcje warunkowe (Klient zna koszt premii opcyjnej z góry, natomiast nie jest ona od razu płatna – dopiero w dacie zapadalności opcji, w zależności od z góry zdefiniowanej sytuacji rynkowej opcja taka jest realizowana i przez Klienta opłacana, jeśli natomiast pewien warunek rynkowy nie nastąpi – Klient nie będzie korzystał z opcji i nie ponosi żadnych kosztów),
  • strategie opcyjne (struktura więcej niż jednej opcji mająca na celu stworzenie indywidualnego profilu zabezpieczenia ryzyka kursowego, np. w pewnym korytarzu kursowym, a przede wszystkim mająca na celu obniżenie kosztu premii płatnej przez Klienta – możliwa jest również całkowita redukcja kosztu premii);
  • transakcje odsetkowe (jedno lub dwuwalutowe swapy odsetkowe polegające na wymiany kwot odsetkowych między stronami naliczanych od ustalonego nominału, według uzgodnionej stopy procentowej).

źródło: ING Bank Śląski – informacja prasowa
sprawdź ofertę: ING Bank Śląski